Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • SRMP vybrala poslední projekty z Programu rozvoje venkova

  Správní rada místního partnerství provedla 18. března 2024 výběr projektů z výzvy PRV 9/2023. Vybráno bylo 12 žádostí a třináctý projekt jako hraniční. Tomuto projektu budou do požadované částky doplněny prostředky z alokace SZP 2023-2027. Seznam vybraných a nevybraných projektů z výzvy PRV 9/2023 najdete zde.

  SRMP také schválila podklady pro vyhlášení první výzvy Společné zemědělské politiky (SZP). Předpokládaný termín otevření první výzvy je konec dubna 2024 a o pravidlech a podrobnostech budeme včas informovat.

  Hana Dolanská

 • Do Měšce bylo podáno 62 žádostí

  Do poledne 13. března 2024 dorazilo do naší kanceláře 62 žádostí podaných do letošního Malého přemyslovského měšce. Ve druhé polovině března se sejde komise, která provede hodnocení žádostí, do konce března potvrdí výsledek správní rada a výsledek se objeví také na našem webu.

  Štěpánka Fišerová

 • Vyhlášeny tři výzvy IROP 2021-2027

  Správní rada místního partnerství schválila podklady pro tři první výzvy IROP období 2021-2027 a s platností od 28. 3. 2023 je vyhlásila. Projektové záměry do výzev Doprava I, Sociální služby I a Vzdělávání I mohou žadatelé podávat od 3. dubna do 11. května 2023. Podklady k výzvám (text výzvy, kritéria hodnocení, šablonu projektového záměru a interní postupy) společně se specifickými pravidly příslušné „nadřazené“ výzvy MMR najdete zde. Seminář pro žadatele je připraven na čtvrtek 13. dubna od 13 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou registrovat na email: info@premyslovci.cz. Pozvánku s programem naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Vybrané projekty PRV z výzvy 8/2023

  V pondělí 27. 3. 2023 správní rada místního partnerství schválila seznam projektů k podpoře ve výzvě PRV 8/2023. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

  Štěpánka Fišerová

 • Seznam vybraných žádostí MPM 2023

  Dne 27. března 2023 odsouhlasila Správní rada o.p.s. výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2023. Celková přidělená částka činní 248 951 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2023 naleznete zde.

 • Do Měšce je podáno 59 žádostí

  Do poledne 2. března 2023 dorazilo do naší kanceláře 59 žádostí podaných do letošního Malého přemyslovského měšce. V polovině března se sejde komise, která provede hodnocení žádostí, a do konce března potvrdí výsledek správní rada a výsledek se objeví také na našem webu.

  Jarda Huk

 • Měšec podělí 40 žadatelů

  V úterý 22. 3. 2022 se sešla hodnotící komise pro letošní Malý přemyslovský měšec a její hodnocení potvrdila nyní správní rada. Vyčleněných 160 tisíc korun vystačí na 40 žádostí, jejichž přehled najdete zde.

  Jarda Huk

 • Do sedmé výzvy PRV je podáno 40 projektů

  Do 23. 3. 2022 bylo do sedmé výzvy PRV podáno celkem 40 projektů, z toho 16 do fiche 2, osm do fiche 4 a 16 do fiche 6. Celkem požadují žadatelé zhruba 25 milionů, k dispozici ve výzvě  je 21 milionů korun. Ve fichích 2 a 4 je výrazný převis žádostí, naopak ve fichi 6 zůstala třetina alokace nevyužitá a podle interních postupů může být přesunuta ve prospěch fiche s největším převisem, což je fiche 2.

  Jarda Huk

 • Vesnice roku 2022

  Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže Vás srdečně zvou na motivační semináře Vesnice roku 2022. Termíny a místa konání seminářů naleznete zde.

 • Další seminář PRV bude 14. března

  Namísto semináře 2. března, který jsme museli zrušit (výskyt covidu 19 v kanceláři), se uskuteční druhý seminář pro žadatele PRV do sedmé výzvy v pondělí 14. března od 13 hodin v naší kanceláři. Žadatelé se mohou hlásit na info@premyslovci.cz nebo telefonicky do 10. března.

  Jarda Huk

 • Do Měšce přišlo 51 žádostí

  Do letošního Malého přemyslovského měšce bylo v řádném termínu doručeno 51 žádostí. Většina žadatelů požaduje maximální možnou podporu, 6000 korun, a tak celkový součet všech požadavků se blíží 300 tisícům korun. Do konce března zasedne komise pro hodnocení žádostí, správní rada rozhodne o přidělení peněz a seznam podpořených žádostí bude zveřejněn na našem webu.

  Jarda Huk

 • Příjem žádostí do největší výzvy v dějinách Přemyslovců je uzavřen

  O půlnoci z 28. 2. 2021 na 1. 3. 2021 skončil volný pohyb osob a taky příjem žádostí do naší šesté výzvy PRV 2014-2020. A byla to opravdu výzva v historii Přemyslovců největší, jak z hlediska prostředků vyčleněných na projekty, tak mimořádného zájmu žadatelů.

  Fiche 2 Investice do zemědělských podniků
  (článek 17 1a) Pravidel 19.2.1)
  Alokace 10 005 200 Kč
  Podáno 21 projektů
  Celkem požadují 20 442 855 Kč

  Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
  (článek 19 1 b) Pravidel 19.2.1)
  Alokace 6 000 000 Kč
  Podáno 6 projektů
  Celkem požadují 3 976 810 Kč

  Fiche 6 Malé projekty pro obce
  (všech 8 oblastí článku 20 Pravidel 19.2.1)
  Alokace 18 319 560 Kč
  Podáno 48 projektů
  Celkem požadují 21 320 264 Kč

  V následujících dnech budeme evidovat, tisknout a kontrolovat. Administrativní kontrola projektů zabere patrně celý březen, a tak prosíme žadatele o trpělivost. Teprve pak k projektům zasedne, snad už v trochu volnějších časech, hodnotící komise.

  Jarda Huk

  Authentic Nike Sneakers | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys
 • Otevřely se další výzvy IROP

  Dnes 30. 3. 2020 se otevřely další výzvy CLLD/IROP. K již otevřené výzvě č. 18 (komunitní centra) přibyly výzvy č. 17 (doprava), 19 (památky), 20 (školy), 21 (IZS) a 22 (územní plánování). Texty výzev, kritéria FNP a věcného hodnocení a další podklady k výzvám naleznete zde. Ukončení příjmu žádostí všech šesti výzev je stanoveno na 5. 5. 2020 ve 12 hodin, tento termín může být prodloužen, pokud žadatelé budou mít problémy s přípravou podkladů a správní rada místního partnerství posun termínu odsouhlasí. Semináře se uskuteční v druhé polovině dubna, umožní-li ti situace v zemi.

  Jarda Huk

  Nike Sneakers Store | Hoka One One Rocket X , Best Marathon Racing Shoes 2021
 • Podpořeno bude 24 žádostí podaných do páté výzvy PRV

  Správní rada místního partnerství potvrdila per rollam pořadí žádostí v jednotlivých fichích, jak ho stanovila hodnotící komise. Všech 24 žádostí, které prošly administrativní kontrolou, bude podpořeno. Všechny získaly v hodnocení nejméně 50 bodů a v žádné fichi nebyla vyčerpána celá alokace. Seznam vybraných žádostí najdete zde.

  Jarda Huk

  url clone | Nike nike huarache paris for sale by owner craigslist , Gov
 • O šablonách v pátek v 5+2

  Pokud byste v pátek 27. března potkali někde stánek se složenými výtisky týdeníku 5+2, vezměte si výtisk domů. Najdete tam stránku, v níž „prodáváme“ naši pomoc školám při administraci šablon. Ale nebojte se, není to jen o dotacích. A třeba tam i někoho poznáte.

  Jarda Huk

  url clone | adidas NMD Human Race
 • Přemyslovci v době ohrožení

  V zlých dobách jsme se museli i my stáhnout za hradby. Zrušili jsme připravené semináře pro úspěšné žadatele PRV a hodnocení žádostí probíhá elektronicky. Následně per rollam i správní rada místního partnerství provede výběr projektů z výzvy 5/2020 PRV, aby žadatelé mohli své žádosti v řádném termínu odeslat na RO SZIF. Do konce března také správní rada rozhodne o tom, zda v roce 2020 bude vůbec Malý přemyslovský měšec, a ohroženo je i pořádání dalšího pokračování Varhan znějících. Máte-li na nás nějaké dotazy, prosíme nejlépe na mail info@premyslovci.cz, případně na telefonní čísla 606 605 202,  724 434 154, 720 941 475 V kanceláři bude omezený provoz, abychom provedli jen nezbytné práce.

  Jarka, Jarda a Štěpánka

  Sport media | Nike Air Max 270
 • Semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV

  V pondělí 16. 3. 2020 se uskuteční tři semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV, jejichž žádosti prošly úspěšně administrativní kontrolou. Od 9 hodin se sejdou žadatelé, kteří podali žádosti do fichí 2 a 4, od 13 a od 15 hodin ve dvou skupinách žadatelé z fiche 6. Žadatelům bude vysvětlena práce s Portálem farmáře a další postup v administraci jejich žádostí.

  Jaroslava Saifrtová

 • Pozvánka na jednání pléna společnosti 16. 4. 2019

  Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti, zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

 • Grant Malý přemyslovský měšec 2019 - Seznam vybraných žádostí

  Dne 26. března 2019 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2019. Celková přidělená částka činní 127 770 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2019 naleznete zde.

  Sportswear free shipping | Sneakers
 • Malý přemyslovský měšec se uzavřel

  Do poledne 8. března 2019 jsme přijali celkem 46 žádostí o podporu z Malého přemyslovského měšce. Komise k hodnocení žádostí se sejde v naší kanceláři ráno 26. března a záhy poté schválí správní rada o.p.s. výsledky. Zveřejníme je vzápětí na našem webu www.premyslovci.cz.

  Štěpánka Fišerová

 • Dvě dotace z Ministerstva financí ČR

  MF ČR vyhlásilo dvě dotace, v nichž mohou žádat obce do 3000 obyvatel. První z dotací je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Dotace je ve výši od 500 tisíc do 10 milionů Kč, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 27.3.2019.

  Druhá dotace je určena k odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. Zde mohou žádat i DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. Dotace je ve výši od 200 tisíc do 20 milionů korun, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 15.3.2019.

  U obou dotačních titulů je povinnost vyčerpat dotaci do konce roku 2019. Samotná akce může být dokončena do dvou let od vydání pravomocného stavebního povolení. Podrobnosti najdete zde zde.

 • Grant Malý přemyslovský měšec 2018 – Seznam vybraných žádostí

  Dne 27. března 2018 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2018. Celková přidělená částka činní 123 445 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2018 naleznete zde.

 • Šablony II.

  Řídící orgán OPVVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 pro mateřské a základní školy, umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání jako jsou střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Cílem výzvy je podpořit tyto subjekty formou projektů zjednodušeného vykazování. Celý text výzvy s přílohami a pravidly naleznete zde.

  S Šablonami II. žadatelům rádi pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulém období. Neváhejte se na nás obrátit.

  Štěpánka Fišerová

 • Dotace MŽP v roce 2017

  Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde.

  best shoes | jordan Release Dates
 • Vyhlášeny čtyři výzvy IROP

  Dnes byly vyhlášeny čtyři výzvy IROP:

  Výzva 1 - Bezpečná doprava
  Výzva 2 - Sociální začleňování a služby
  Výzva 3 - Obnova kulturního dědictví
  Výzva 4 - Infrastruktura pro vzdělávání

  Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 19. 5. 2017 do 12hod. Podrobnější informace naleznete zde.

 • Žádosti podané do výzev OPZ jsou u expertů

  Do čtyř výzev vyhlášených 22. 12. 2016 bylo podáno celkem 12 žádostí – devět do výzvy č. 1 Řešení lokální nezaměstnanosti), jedna do výzvy č. 2 (Podpora sociálního začleňování) a dvě do výzvy č. 4 (Prorodinná opatření).
  Hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí neprošly dvě žádosti podané do výzvy č. 1. Všech zbylých deset projektů bylo předáno expertům k vypracování posudků, které budou sloužit jako podpůrné hodnocení pro naši hodnotící komisi. Ta zasedne po polovině dubna a stanoví pořadí projektů v jednotlivých výzvách.

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Projektů zaslaných do výzvy PRV bude komise hodnotit jen šest

  15. března byl ukončen příjem žádostí do první výzvy PRV. Převzali jsme 9 žádostí o dotaci, z toho 4 do fiche 2 (Podpora zemědělců), 4 do fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a 1 do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Při kontrole přijatelnosti byly vyřazeny po konzultaci s centrálním pracovištěm SZIF tři projekty podané do fiche 3 z důvodu špatného zařazení do fiche (úprava výchozí suroviny není považována za zpracování, ale je řazena do prvovýroby, tedy do fiche 2). Šest úspěšných projektů bude po doplnění a opravách předáno hodnotící komisi, která je – opět zhruba v polovině dubna – oboduje a sestaví pořadí v jednotlivých fichích.

  Jarka Saifrtová

  Jarda Huk

 • Středočeský Infrastrukturní fond 2017

  V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Infrastrukturního fondu. Více inforamací naleznete zde.

  Adidas footwear | Nike Shoes
 • Středočeský Fond obnovy venkova 2017-2020

  V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-04/2017/ZK ze dne 7.3.2017 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Více informací naleznete zde.

  Sports brands | nike sb and 6.0 merge in word problems 97 Featured in Pink and Cream - Wpadc
 • Omezení provozu kanceláře MAS

  od 19. 7. 2022 bude z důvodu plánovaných dovolených omezen provoz kanceláře Přemyslovských středních Čech o.p.s., prosíme žadatele a všechny,  kteří nás chtějí navštívit, aby si předem svou návštěvu telefonicky či emailem domluvili.
  Děkujeme za pochopení.

  Štěpánka Fišerová

   

 • Grant Malý přemyslovský měšec 2017 - Seznam vybraných žádostí

  Dne 21. března 2017 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2017. Celková přidělená částka činní 126 644 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2017 naleznetezde.

 • Vyhlášení 11. výzvy v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci PRV / LEADER

  MAS Přemyslovské střední Čechy připravuje vyhlášení 11. výzvy pro příjem v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

  Správní rada schválila alokaci na tuto výzvu ve výši 6 490 000,- Kč, tato částka bude rozdělena na všechny Fiche dle Výzvy.

  Upozorňujeme, že Výzva bude z technických důvodů schválena ze strany SZIF 28. 3. nebo 29. 3. 2013.
  Sledujte proto naše webové stránky, veškeré materiály včetně formuláře žádosti budou vyvěšeny okamžitě po schválení výzvy ze strany SZIF.

  První školení žadatelů proběhne již v úterý 2. 4. 2013 od 16:00 v kanceláři MAS. Žádáme potenciální žadatele, aby se hlásili telefonicky nebo na e-mail info@premyslovci.cz.

  Předběžný harmonogram příjmu žádostí:

  • Vyhlášení 11. výzvy k předkládání projektů: 1. dubna 2013
  • Školení žadatelů 2. 4. 2013 od 16:00 a 9. 4. 2013 od 17:00 v kanceláři MAS
  • Příjem žádostí MAS od 8. 4. 2013 do 23. 4. 2013 do 12 hodin
   Registrace vybraných žádostí na SZIF do 11. června 2013.

  Pokud předpokládáte, že budete podávat žádost o dotaci, přihlaste se prosím na jeden z výše uvedených seminářů.

  Upozorňujeme žadatele, že konzultace budou probíhat jen do 18. 4. 2013, poslední dny příjmu žádostí budou věnovány pouze přebírání žádostí!

 • Malý Přemyslovský měšec 2013

  V Malém Přemyslovském měšci byl pro rok 2013 ukončen příjem žádostí. Celkem bylo podáno 39 žádostí s celkovou požadovanou výší příspěvku 188 tis. Kč. Přehled přijatých žádostí naleznete ZDE.
   
  Jeden projekt byl vyřazen, neboť se netýká území Přemyslovských středních Čech.
   
  Výběr projektů k podpoře provede správní rada společnosti, která se sejde 19.3.2013 (změna). Následně budou výsledky zveřejněny na webových stránkách.
 • Tisková zpráva Národní sítě MAS ČR

  Zde Vám přinášíme ke stažení tiskovou zprávu vydanou Národní sítí místních akčních skupin ČR, kde je uvedeno vyjádření k metodě LEADER a jejímu pokračování po roce 2013. 
 • Změna sdružení na o.p.s.

  Vážení kolegové,

  Městský soud v Praze dne 28. března 2011 zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností, oddílu O, vložky 802, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., IČ 248 28 815. Rozhodnutí soudu nabylo právní moci dnem zápisu.

  Správní a programová rada zájmového sdružení právnických osob svolá ve druhé polovině dubna 2011 (po provedení auditu z.s.p.o.) valnou hromadu. Na této valné hromadě ukončí činnost z.s.p.o., jehož právním nástupcem jsou Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

  Po zániku zájmového sdružení právnických osob, jakožto jediného zakladatele o.p.s., bude v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů nabídnuta možnost stát se novými zakladateli obecně prospěšné společnosti všem členům zájmového sdružení právnických osob ke dni zániku sdružení.

  Pokud jste tak již neučinili, projednejte, prosím, tuto věc ve svých organizacích. Registrace nových zakladatelů o.p.s. proběhne přímo na valné hromadě, proto vyšlete na toto jednání pokud možno statutárního zástupce.

  Jaroslav Huk

  předseda SPR

 • Sešli jsme se Společně o regionu

  469792486-13.jpg

   

   

   

   

   

   

   

  V sobotu 26. března 2011 proběhlo setkání členů MAS Přemyslovské střední Čechy k aktualizaci strategického plánu LEADER nazvané Společně o regionu. Sešli jsme se v Holi u Svrkyně, v prostorách klubovny firmy Poláček Farma Hole, s.r.o. Na setkání jsme diskutovali o našem venkovském regionu a jeho dalším rozvoji v současných společenských a ekonomických podmínkách a také o zkušenostech členů během dvouletého období realizace SPL a také o očekáváních do dalších let. Výsledky jednání budou podkladem pro aktualizovanou strategii místní akční skupiny, podle které budeme koordinovat svou činnost ve druhé polovině platnosti

  3466261936-13.jpg

   

  Programu rozvoje venkova LEADER.Hostitel naší schůzky a rovněž člen MAS pan Poláček provedl účastníky po farmě. Měli jsme možnost se seznámit s jízdárnou, stájemi pro koně, s chovem skotu a technickým zázemím farmy. Doprovodnou akcí setkání byla rovněž ukázka hipoterapie, kterou nám předvedla fyzioterapeutka z občanského sdružení Caballinus, kteří jako jedni z mála v ČR pracují s dětmi již od 2-3 měsíců věku. 

 • Změna sdružení na o.p.s.

  Vážení kolegové,

  Městský soud v Praze dne 28. března 2011 zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností, oddílu O, vložky 802, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., IČ 248 28 815. Rozhodnutí soudu nabylo právní moci dnem zápisu.

  Správní a programová rada zájmového sdružení právnických osob svolá ve druhé polovině dubna 2011 (po provedení auditu z.s.p.o.) valnou hromadu. Na této valné hromadě ukončí činnost z.s.p.o., jehož právním nástupcem jsou Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

  Po zániku zájmového sdružení právnických osob, jakožto jediného zakladatele o.p.s., bude v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů nabídnuta možnost stát se novými zakladateli obecně prospěšné společnosti všem členům zájmového sdružení právnických osob ke dni zániku sdružení.

  Pokud jste tak již neučinili, projednejte, prosím, tuto věc ve svých organizacích. Registrace nových zakladatelů o.p.s. proběhne přímo na valné hromadě, proto vyšlete na toto jednání pokud možno statutárního zástupce.

  Jaroslav Huk

  předseda SPR

 • Dodatečně schválené projekty z 10. kola

  S radostí Vám můžeme oznámit, že se podařilo na SZIFu dosáhnout rozdělení zbývajících finančních prostředků převážně z 9. kola příjmu žádostí pro náhradníky kola 10. Jedná se o projekty Institutu pro záchranu památek, o.s., Obce Řisuty a Římskokat. farnosti Roztoky u Prahy v celkové požadované dotaci 1.381.163 Kč.
 • Společně o regionu se členy MAS

  Pozvánka

   

  Blíží se další ze serie setkání k aktualizaci strategického plánu LEADER, tentokrát pro členy MAS Přemyslovské střední Čechy. Akce se uskuteční 26.března na farmě Poláček Farma Hole, s.r.o. v Holi u Svrkyně č.p. 11, 252 64 Velké Přílepy. Mapa ZDE. Součástí setkání bude prohlídka farmy s ukázkou hipoterapie. Předpokládaná doba trvání je od 10 do 15 hodiny. Občerstvení zajištěno. Pokud se rozhodnete zúčastnit, prosím, informujte nás na mail info@premyslovci.cz nebo na níže uvedené tel. číslo. Další informace jsou na této pozvánce , případně na webové adrese www.oldrichpolacek.cz či tel. číslu 606 605 202.

   

  Těšíme se na Vás! 

 • Pro obce a NNO: Dotace z Ministerstva kultury ČR, Dotace z OPŽP a dotace z Nadace Partnerství

  Přinášíme Vám aktuálně informace o dalších možnostech, kde mohou obce nebo neziskové organizace žádat dotace pro své projekty. Na Ministertvu kultury ČR je vyhlášen titul Podpora obnovy kulturních památek a Projekt Česká knihovna. Operační program životního prostředí vyhlásil XXIV. výzvu, týkající se zlepšování ovzduší a snižování emisi. A do třetice Nadace Partnerství nabízí možnosti dotací v titulech Malé granty Strom života a Pro přírodu 2011 a rovněž soutěž Cesty městy. Podrobnější informace najdete dále v textu a na webových stránkách, uvedených u jednotlivých titulů.

  MKČR - Podpora obnovy kulturních památek

  Termín: do 31.8.2011

  Předmět podpory: Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 1. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
  2. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

  Odkaz: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ 

  MKČR - Projekt Česká knihovna

  Termín: do 31.5.2011

  Předmět podpory: Ministerstva kultury ČR odboru umění a knihoven vyhlašuje pro rok 2011 projekt ČESKÁ KNIHOVNA na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny
  - cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury
  - tento veřejně prospěšný projekt by měl podpořit odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru. Podmínky a způsob spolupráce na projektu
  " Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. První je určeno pro nakladatele. Ti nabídnou Moravské zemské knihovně v Brně (dále jen MZK) seznam přihlášené knižní produkce let 2010 a 2011 (nekomerční tituly uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných).
  " Odborné kolegium doporučí k nákupu vybrané tituly. Z tohoto seznamu si knihovny objednají počet titulů limitovaný výší poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury. Moravská zemská knihovna (MZK) uzavře s nakladateli dohodu o podmínkách prodeje výtisků titulů vybraných ve výběrovém řízení.
  " Nakladatelé ihned po vydání zařazených publikací zajistí na vlastní náklady expedici titulů za velkoobchodní ceny do Technického ústředí knihoven
  (POZOR! Změna adresy proti předcházejícím ročníkům: Moravská zemská knihovna, Technické ústředí knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno, tel. 541 646 301, e-mail: tuk@mzk.cz), oddělení MZK, které bude průběžně zabezpečovat distribuci příjemcům dotace (knihovnám).

  Odkaz: http://www.mzk.cz/cesknih/2011/ 

  MŽP - OPŽP - XXIV. výzva zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského - 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

  Termín: 29.7.2011

  Předmět podpory: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
  2.1.1 " Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
  V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

  2.1.2 " Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
  V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  - výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
  Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
  - rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

  2.1.3 " Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
  V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  -výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
  - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

  2.1.4 " Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
  V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  - výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,
  - investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

  Odkaz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1526/nabidka-dotaci-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/  

  MŽP - OPŽP - XXIV. výzva zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského - 2.2 Omezování emisí

  Termín: 29.7.2011

  Předmět podpory: 2.2 Omezování emisí
  V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
  - Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým,
  - rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které dle §19 zákona č. 86/2002 Sb.,emisní limity nahrazují),
  - Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
  - Technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu).
  Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2.a) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

  Odkaz: http://www.opzp.cz/clanek/254/1526/nabidka-dotaci-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/  

  Nadace Partnerství - Malé granty Strom života

  Termín: 18.8.2011

  Předmět podpory: Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. Podpora společenského postavení malých občanských sdružení prostřednictvím získání sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. Na co lze žádat:
  - zakoupení sazenic stromů a keřů (do max. hodnoty 2 000 Kč za 1 sazenici)
  - zakoupení nezbytného materiálu (pletivo, kůly)
  - náklady bezprostředně související se zabezpečením výsadby (doprava).

  Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/granty-do-20-tisic 

  Nadace Partnerství - Pro přírodu 2011

  Termín: 14.4.2011

  Předmět podpory: Podpora projektů realizovaných především ve volné krajině, které přispívají k obnově
  krajinného rázu, ochraně přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování biodiverzity. Zapojení místních obyvatel, spolků a sdružení do přípravy, realizace i následné péče o výsledky projektu, spolupráce s vlastníky pozemků. Samozřejmostí je realizace projektu s ohledem na ekologii krajiny. Podpora projektů, na které nelze získat financování z jiných zdrojů. a) Péče o krajinu
  " Projekty, které přinášejí nové postupy a inspiraci v péči o krajinu a v ochraně přírody, spolu se zabezpečením dalšího využití získaných zkušeností.
  " Obnova či údržba lokalit a struktur významných pro kulturní i biologickou rozmanitost krajiny.

  b) Zvyšování zájmu veřejnosti o přírodně cenná území (nejen státem chráněná)
  " Péče o lokality významné pro zachování kulturního a přírodního dědictví regionu s důrazem na vyvážené zastoupení kulturní (historické) i přírodní složky.
  " Zvyšování povědomí o těchto územích mezi místními obyvateli a návštěvníky s využitím metodiky Nadace Partnerství - Interpretace místního dědictví.
  " Předcházení nebo řešení konfliktů mezi zájmy ochrany přírody a zájmy vlastníků, uživatelů pozemků.
  " Snaha o vyhlášení ochrany území, která nejsou státem chráněná (státní i smluvní ochrana).

  c) Liniová dřevinná společenstva i další nelesní společenstva
  " Výsadba nových a obnova zaniklých i stávajících liniových prvků v krajině.
  " Výsadba stromů a keřů.
  (Výsadby s důrazem na přidanou hodnotu: zapojení vlastníků pozemků a další veřejnosti do přípravy i realizace projektu, ekologicko-stabilizační funkce v krajině, výběr stanovištně vhodných druhů dřevin.)
  d) Výsadba ovocných stromořadí, zakládání sadů a zahrad s následným využitím jejich plodů
  " Nová výsadba i obnova stávajících porostů.
  " Zachování a rozšiřování genofondu starých a krajových odrůd užitkových i okrasných rostlin.
  " Využití plodů ve prospěch komunity, místní ekonomiky, turistického ruchu apod.
  e) Informační kampaně s tématikou biodiverzity
  " Netradiční či inovativní způsoby informování veřejnosti o tématu biodiverzity.
  " Pořádání akcí, organizace dlouhodobých programů, zařazování tématu biodiverzity do výuky a činnosti v zájmových organizacích.
  f) Pro přírodu se školami
  " Podvýzva k předkládání projektů na podporu biodiverzity prostřednictvím místních projektů za aktivní účasti škol. Podrobně vysvětleno v souboru Informace o podvýzvě Pro přírodu se školami 2011.
  g) Jiné projekty
  " Projekty, které nespadají do uvedených oblastí, ale naplňují poslání programu Strom života (například projekty zaměřené na druhovou ochranu, ochranu fauny, přípravu ojedinělých publikací či konferencí apod.). Nutné předem konzultovat s Nadací Partnerství!

  Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/granty-do-100-tisic.  

  Nadace Partnerství - soutěž Cesty měst

  Termín: 31.5.2011

  Předmět podpory: Soutěž CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) vznikla v roce 2002 na popud a pod organizačním zajištěním Dopravního programu Nadace Partnerství.
  Cíle soutěže:
  - upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech
  - propagovat a ocenit kvalitní a šetrná dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty
  - přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch nejzranitelnějších (chodců a cyklistů)
  - vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.

  Předmětem 10. ročníku soutěže jsou projekty realizované v posledních pěti letech (tj. zkolaudované k užívání v období 1. 1. 2006 - 31. 5. 2011), zaměřené na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitnění veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Projekty hodnocené v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit.

  Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty

 • Podklad pro jednání valné hromady 10.3.2011

  Vážení členové,

  umístili jsme na naše webové stránky návrh výroční zprávy pro rok 2010. Tento návrh můžete využít jako podklad pro jednání blížící se valné hromady sdružení v Husově domě. Naleznete ji v sekci "Ke stažení" nebo si ji prohlédněte ZDE.

 • Galerie

  {gallery}uvod{/gallery}
 • Fotografie

  {gallery} galerie/original {/gallery}

   

 • Stará verze stránek

  Starou verzi webových stránek naleznete ZDE.
 • 2. výzva k podávání žádostí

  Dne 12. ledna 2009 vypsána 2. výzva k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER/Osa IV.1.2/realizace místní rozvojové strategie a je zařazena v sekci ke stažení. Zde si můžete stahnout i příslušné znění Fichí č. 1,2,3,4 a další dokumenty.

 • Seminář

  Seminář k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER/Osa IV.1.2/realizace místní rozvojové strategie se koná dne 22. ledna 2009 od 16 hod. v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný. Bližší informace podá Jaroslava Saifrtová, manažerka SPL 2007-13 mobil 606 605 202.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí