Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Vyhlášeny tři výzvy IROP 2021-2027

Správní rada místního partnerství schválila podklady pro tři první výzvy IROP období 2021-2027 a s platností od 28. 3. 2023 je vyhlásila. Projektové záměry do výzev Doprava I, Sociální služby I a Vzdělávání I mohou žadatelé podávat od 3. dubna do 11. května 2023. Podklady k výzvám (text výzvy, kritéria hodnocení, šablonu projektového záměru a interní postupy) společně se specifickými pravidly příslušné „nadřazené“ výzvy MMR najdete zde. Seminář pro žadatele je připraven na čtvrtek 13. dubna od 13 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou registrovat na email: info@premyslovci.cz. Pozvánku s programem naleznete zde.

Jarda Huk

Vybrané projekty PRV z výzvy 8/2023

V pondělí 27. 3. 2023 správní rada místního partnerství schválila seznam projektů k podpoře ve výzvě PRV 8/2023. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

Štěpánka Fišerová

Seznam vybraných žádostí MPM 2023

Dne 27. března 2023 odsouhlasila Správní rada o.p.s. výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2023. Celková přidělená částka činní 248 951 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2023 naleznete zde.

Do osmé výzvy PRV je podáno 21 žádostí

Osmá výzva PRV byla vyhlášena 20. ledna 2023, příjem žádostí byl zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Vyhlášena byla pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Zaregistrováno bylo 21 žádostí, většinou však se způsobilými výdaji do půl milionu, a tak se dostane na velkou část žadatelů. Alokace výzvy byla 4 605 155 Kč, žadatelé celkem požadují 7 180 679 Kč.
V následujícím týdnu proběhne kontrola a doplnění žádostí a v první polovině března posoudí žádosti hodnotící komise.

Hana Dolanská

Výzva IROP 2021-2027 pro základní školy vyhlášena

MMR vyhlásilo 1. 11. 2022 výzvu z IROP 2021-2027 č. 24 pro základní školy pro „přechodové regiony“, tj. i pro Středočeský kraj. Alokace výzvy je necelé 2 mld. Kč, limity způsobilých výdajů od 3 do 50 mil. Kč. Spoluúčast je v případě, že žadatelem je obec nebo škola, 20 %. Výzva je průběžná, příjem žádostí trvá do 22. 3. 2023. Realizace díla musí být dokončena do 31. 10. 2025. Podrobnosti najdete zde.

Jarda Huk

Národní plán obnovy – další šance pro brownfieldy

Města a obce mají velký zájem o dotace na regeneraci brownfieldů. Do programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ v rámci Národního plánu obnovy (NPO, komponenta 2.8 Revitalizace se starou stavební zátěží) se přihlásil rekordní počet projektů. Celkem bylo přijato 35 projektů z celé České republiky, což je asi čtyřikrát víc než v poslední výzvě předchozího programu. Podpořit lze nově i multifunkční projekty a výstavbu obecních bytů. Obce a města, které nevyužily v rámci NPO stávající výzvu programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ mají stále ještě  možnost připravit žádosti o dotace do dalších dvou chystaných výzev pro programy pro regeneraci „specifických brownfieldů“ a pro „nepodnikatelské využití brownfieldů“. Ohledně konzultací se zájemci mohou obrátit na Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje (tel.: 257 280 375, MT: 725 397 428) nebo zde na webovém odkazu.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí