Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Pět projektů z výzev IROP postupuje na věcné hodnocení

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí šesti žádostí podaných do výzev č. 14-16 CLLD/IROP byla ukončena. Pět žádostí postupuje k věcnému hodnocení, která se uskuteční po 20. listopadu, po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum. Výběr projektů pak potvrdí SRMP do poloviny prosince.

Jarda Huk

Plénum společnosti a MP volilo orgány

Plénum společnosti a místního partnerství se sešlo 5. listopadu 2019 v klubovně SDH Velvary. Hodnotící komisi potvrdilo v současném složení, po dvou změnách nastalo ve správní radě (a SRMP) a v dozorčí radě MP. Aktuální složení orgánů MAS najdete zde.

Jarda Huk

Seminář pro obce, DSO a MAS

Seminář pro obce, DSO a MAS se uskuteční 14. listopadu 2019, pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

Do výzev IROP/CLLD bylo podáno šest žádostí

Do výzev č. 14, 15 a 16 bylo v řádném termínu, do poledne 24. října, podáno celkem šest žádostí. Pouze po jedné žádosti je ve výzvách č. 14 (komunitní centra) a č. 15 (národní kulturní památky), čtyři žádosti se utkají ve výzvě č. 16 (školy), alokace postačí nejvýše na dvě z nich. Ihned po svátcích bude zahájena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

Jarda Huk

Výzvy IROP/CLLD č. 14, 15 a 16 otevřeny

Dnes, 16.9.2019, byly otevřeny pro příjem žádostí tři další výzvy IROP: č. 14 (komunitní centra), č. 15 (národní kulturní památky), č. 16 (školy). Příjem žádostí bude ukončen 24.10.2019 ve 12.00. Semináře pro žadatele se konají 24.9. a 1.10. od 13 hodin v naší kanceláři.
Jarda Huk

Obec Libovice třetí v celostátní Vesnici roku

Obec Libovice, vítěz středočeského kola Vesnice roku 2019, se umístila v celostátním kole na skvělém třetím místě. Vítězem se stala obec Lipová z Ústeckého kraje, druhá byla obec Ratiboř ze Zlínska. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo tradičně na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Libovickým gratulujeme!
Jarda, Jarka, Štěpánka a Jitka

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí