Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Dotace na využití brownfieldů

Středočeský kraj ve spolupráci s agenturou Czechinvest připravuje tři programy na využití tzv. brownfieldů. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena v lednu či únoru 2022. Více informací naleznete například zde, případně na kontaktním emailu riha@kr-s.cz.

Do výzvy IROP č. 23 jsou přisypány peníze

V úterý 21. 9. 2021 se sešla hodnotící komise a všech pět žádostí podaných do výzvy č. 23 prošlo věcným hodnocením s výsledkem „vyhověl“. Zápis z jednání komise, kde je uvedeno pořadí projektů podle bodů, najdete zde. Vzhledem k tomu, že požadavky projektů, které úspěšně prošly věcným hodnocením, výrazně převyšují původní alokaci výzvy, byly do této poslední výzvy IROP v období 2014-2020 sesypány všechny volné prostředky z ostatních opatření. Alokace výzvy (v celkových způsobilých výdajích) se tak modifikací výzvy zvýšila z 1 758 096 Kč na 3 450 828 Kč. Po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty se někdy kolem 10. října 2021 sejde rozhodovací orgán, aby provedl výběr projektů, po němž projekty vybrané a projekty vybrané jako náhradní budou postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

Jarda Huk

Pět projektů IROP postupuje k věcnému hodnocení

Všech pět žádostí podaných do 23. výzvy IROP prošlo kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde v úterý 21. září a stanoví pořadí žádostí. Po věcném hodnocení proběhne modifikace výzvy č. 23 – alokace bude navýšena o všechny volné prostředky z ostatních opatření IROP. Pozvánku na jednání hodnotící komise naleznete zde.

Jarda Huk

Do poslední výzvy IROP v období 2014-2020 je podáno pět žádostí

Do poledne 31. 8. 2021 mohli žadatelé podávat žádosti do výzvy IROP č. 23 Bezpečná doprava V. Žádostí je podáno pět, jejich přehled najdete zde. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a nejpozději počátkem října 2021 se sejde hodnotící komise. Po věcném hodnocení proběhne také modifikace výzvy č. 23 (zvýšení alokace o dostupné prostředky z ostatních opatření).

Jarda Huk

Modifikace výzvy IROP č. 23

Po dohodě s ŘO IROP provedeme modifikaci výzvy č. 23 "najednou", tedy až před výběrem projektů. Do té doby se mohou uvolnit ještě další prostředky z projektů, které se dokončují (snížení ceny, korekce). V současné době by bylo možné alokaci výzvy č. 23 (v CZV) zvýšit na cca 3,4 milionu korun.

Jarda Huk

Koncepční část strategie 2021-2027 schválena

Dne 17. 8. 2021, jsme ze systému MS2014+ dostali tuto depeši: Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Obnova země knížat a králů 3" (CLLD_21_04_022) s výsledkem "vyhověl". Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena. Takže první krok pro příští evropskou sedmiletku je splněn. A nejspíš až počátkem roku 2022 nastane tvorba a schvalování jednotlivých programových rámců.

Jarda Huk

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí