Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Výzva IROP Sociální služby II. uzavřena

Do naší sedmé výzvy IROP Sociální služby II. byly podány tři žádosti. Alokace výzvy 1 965 355 Kč byla výrazně překročena, celkový součet způsobilých výdajů tří projektů je cca 2,7 mil. Kč. Hodnotící komise se sejde nad projekty až společně s hodnocením projektů výzvy Vzdělávání II., která končí 13. 5. ve 12 hodin.

Jarda Huk

Vyhlášení výzvy SZP

Dne 29. 4. 2024 byla vyhlášena výzva Společné zemědělské politiky 2/2024. Příjem žádostí prostřednictvím portálu farmáře byl spuštěn 30. 4. 2024 a bude ukončen 31. 5. 2024. Veškeré dokumenty k výzvě SZP naleznete zde. Semináře k výzvě se budou konat v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599 v tyto termíny:

13. 5. 2024  od 13.00  pro žadatele do Fiche 4       

15. 5. 2024  od 13.00  pro žadatele do Fiche 5 a 6 - SEMINÁŘ JIŽ OBSAZEN

Vzhledem k velkému zájmu o seminář pro Fiche 5 a 6 je vypsán další termín!

14. 5. 2024 od 13:00

Účast na semináři je třeba potvrdit do 7. 5. 2024 telefonicky na čísle 724 175 185 nebo emailem na info@premyslovci.cz

Hana Dolanská

Otevře se druhé kolo výzvy IROP pro školy

V oblasti vzdělávání zůstalo po výzvě v roce 2023 zhruba 1,2 milionu korun, a tak bylo SRMP schváleno druhé kolo. Příjem projektových záměrů do výzvy IROP  2021-2027 č. 8 Vzdělávání II začne 10. dubna a skončí 13. května 2024 v poledne. Podrobnosti o výzvě najdete zde.

Jarda Huk

Z Měšce peníze pro 50 žadatelů

Do letošního Malého přemyslovského měšce bylo podáno 62 žádostí, komise je 3. dubna 2024 ohodnotila a správní rada potvrdila, že dotaci z našeho grantu dostane 50 z nich. Celkem bude na akce rozděleno 299 751 Kč. Seznam podpořených žadatelů najdete zde.

Štěpánka Fišerová

Otevírá se výzva IROP Sociální služby II

Od 3. dubna až do 9. května 2024 do 12 hodin je možné podávat projektové záměry do výzvy IROP 2021-2027 Sociální služby II. Alokací je zbytek prostředků, které zůstaly v oblasti Sociální služby po vyhodnocení první výzvy, tj. 1 965 355 Kč, dolní limit způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

Jarda Huk

SRMP vybrala poslední projekty z Programu rozvoje venkova

Správní rada místního partnerství provedla 18. března 2024 výběr projektů z výzvy PRV 9/2023. Vybráno bylo 12 žádostí a třináctý projekt jako hraniční. Tomuto projektu budou do požadované částky doplněny prostředky z alokace SZP 2023-2027. Seznam vybraných a nevybraných projektů z výzvy PRV 9/2023 najdete zde.

SRMP také schválila podklady pro vyhlášení první výzvy Společné zemědělské politiky (SZP). Předpokládaný termín otevření první výzvy je konec dubna 2024 a o pravidlech a podrobnostech budeme včas informovat.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí