Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Rozhodnutí o žádostech do Měšce odloženo

Opatření, která přijala Vláda ČR v současné mimořádné situaci, zatím znemožňují pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Nelze proto ani pořádat akce, o jejichž podporu požádalo 52 žadatelů do Malého přemyslovského měšce. Nemohla se sejít ani komise, která žádosti hodnotí. Správní rada proto per rollam rozhodla o posunutí vyhodnocení žádostí a přidělení podpory o měsíc, tedy do konce dubna 2020. A dál uvidíme podle vývoje situace. Všechny žadatele v následujících dnech obešleme, aby ti, jejichž akce se měly konat v březnu nebo v dubnu, mohli své žádosti upravit.

Jarda Huk

Šablony III jsou vyhlášeny

Včera 31. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT výzvu na třetí kolo Šablon. I v této vlně všem žadatelům ráda pomohu, tak jako v letech minulých, a to jak s podáním žádosti o podporu tak s celkovou administrací po celou dobu trvání projektu. (opět zcela zdarma) Veškeré dokumenty k Šablonám III naleznete zde. Přeji pevné zdraví a těším se na spolupráci.

Štěpánka Fišerová

Otevřely se další výzvy IROP

Dnes 30. 3. 2020 se otevřely další výzvy CLLD/IROP. K již otevřené výzvě č. 18 (komunitní centra) přibyly výzvy č. 17 (doprava), 19 (památky), 20 (školy), 21 (IZS) a 22 (územní plánování). Texty výzev, kritéria FNP a věcného hodnocení a další podklady k výzvám naleznete zde. Ukončení příjmu žádostí všech šesti výzev je stanoveno na 5. 5. 2020 ve 12 hodin, tento termín může být prodloužen, pokud žadatelé budou mít problémy s přípravou podkladů a správní rada místního partnerství posun termínu odsouhlasí. Semináře se uskuteční v druhé polovině dubna, umožní-li ti situace v zemi.

Jarda Huk

Podpořeno bude 24 žádostí podaných do páté výzvy PRV

Správní rada místního partnerství potvrdila per rollam pořadí žádostí v jednotlivých fichích, jak ho stanovila hodnotící komise. Všech 24 žádostí, které prošly administrativní kontrolou, bude podpořeno. Všechny získaly v hodnocení nejméně 50 bodů a v žádné fichi nebyla vyčerpána celá alokace. Seznam vybraných žádostí najdete zde.

Jarda Huk

O šablonách v pátek v 5+2

Pokud byste v pátek 27. března potkali někde stánek se složenými výtisky týdeníku 5+2, vezměte si výtisk domů. Najdete tam stránku, v níž „prodáváme“ naši pomoc školám při administraci šablon. Ale nebojte se, není to jen o dotacích. A třeba tam i někoho poznáte.

Jarda Huk

Přemyslovci v době ohrožení

V zlých dobách jsme se museli i my stáhnout za hradby. Zrušili jsme připravené semináře pro úspěšné žadatele PRV a hodnocení žádostí probíhá elektronicky. Následně per rollam i správní rada místního partnerství provede výběr projektů z výzvy 5/2020 PRV, aby žadatelé mohli své žádosti v řádném termínu odeslat na RO SZIF. Do konce března také správní rada rozhodne o tom, zda v roce 2020 bude vůbec Malý přemyslovský měšec, a ohroženo je i pořádání dalšího pokračování Varhan znějících. Máte-li na nás nějaké dotazy, prosíme nejlépe na mail info@premyslovci.cz, případně na telefonní čísla 606 605 202,  724 434 154, 720 941 475 V kanceláři bude omezený provoz, abychom provedli jen nezbytné práce.

Jarka, Jarda a Štěpánka

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí