Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Přes padesát tisíc na pomoc jižní Moravě

Přemyslovci se zapojili do finanční pomoci obcím postiženým živlem na jihu Moravy. Partneři MAS přispěli celkově částkou 55 720 Kč, kterou jsme odeslali na transparentní účet Národní sítě místních akčních skupin ČR, z. s. Prostředky shromážděné na tomto účtu budou využity MAS Jižní Slovácko metodou LEADER v postiženém území. Děkujeme všem partnerům MAS, kteří na pomoc přispěli.

Jarda Huk

Výběrové řízení na pracovní pozici - Manažer OP

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - Manažer operačního programu. Podrobnější informace k VŘ naleznete zde.

Staňte se partnery naší MAS!

Vstupujeme do nového období 2021-2027, některé partnery ztrácíme změnou území a rádi bychom přivítali nové síly, nové spolupracovníky, třeba i nové členy našich orgánů. Máte-li zájem, navštivte nás v kanceláři ve Wilsonově ulici ve Slaném, v prvním patře domu č. p. 599, anebo zavolejte naší ředitelce Jarce Saifrtové na číslo 606 605 202.

Jarda Huk

Výzva LEADER obnovy pro MAS Jižní Slovácko

Vážení partneři a kolegové,
ničivá smršť, která se přehnala před několika dny nad částí Hodonínska, zasáhla sedm obcí, které spadají do území Místní akční skupiny Jižní Slovácko. Národní síť místních akčních skupin ČR v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat podporu pro postiženou oblast. Místní akční skupina Jižní Slovácko z vybraných peněz pak vyhlásí výzvu pro postižené území, v níž mohou získat investiční podporu občané i spolky, kterým živel zničil domy. Národní síť MAS ČR předpokládá, že by se mohlo tímto způsobem – pokud by každý z partnerů českých a moravských MAS přispěl 500 – 1000 korunami – vybrat asi pět miliónů korun. Chcete-li se do pomoci postižené jižní Moravě tímto způsobem zapojit, zašlete peníze na účet naší MAS (407422379/0800) nejpozději do 15. 7. 2021 a vepište účel "Morava" ,my pak peníze pošleme najednou na společný účet. MAS Jižní Slovácko bude svou výzvu na obnovu po živelní pohromě vyhlašovat až po ukončení nejdůležitějších záchranných a sanačních prací. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

S díky Jarka Saifrtová

Schválen výběr žádostí do Měšce 2021

Správní rada o.p.s. schválila výběr žádostí z Malého přemyslovského měšce 2021. Na doporučení komise, která žádosti hodnotila, podpořila celkem čtyřicet žadatelů a celkovou částku poskytnutou pro ně zvýšila na 161 200 Kč. Přehled vybraných žádostí naleznete zde.

Koncepční část strategie CLLD na roky 2021-2027 odeslána ke schválení

V pondělí 24. 5. 2021 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva k podání koncepčních částí strategií komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 a v úterý 1. 6. 2021 byla v 10.00 v systému MS2014+ otevřena. V 10.10 jsme ji ředitelským elektronickým podpisem odeslali ke kontrole. Výzva pro 180 místních akčních skupin je otevřena do 31. 8. 2021 a MMR slibuje, že se s kontrolou koncepčních částí strategií vypořádá do konce letošního roku. Na schválení koncepčních částí bude navazovat tvorba a schvalování programových rámců jednotlivých operačních programů, zřejmě až v roce 2022.

Jarda Huk

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí