Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Třetí Příběhy vycházejí z tiskárny

Třetí svazek Příběhů kraje pod Slánskou horou se dočkal knižní podoby. Příběhy 3 najdete v naší kanceláři a až se otevře slánské infocentrum, tak určitě bude k dostání i tam.

Jarda Huk

MMR vyhlásilo program pro obce

MMR spustilo 12.10.2020 příjem žádostí do Programu obnovy a rozvoje venkova 2021. Uzávěrka příjmu žádostí je 21.12.2020. Alokace výzvy je cca 2,5 miliardy korun pro obce do 3000 obyvatel, pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel 420 milionů korun. Obce do 3000 obyvatel mohou žádat mj. na veřejné budovy, komunikace a mosty, školní hřiště a tělocvičny. Větší obce na místní komunikace a hřiště. Limit způsobilých výdajů je podle oblasti podpory 2-10 mil. Kč. Výše dotace pro obce do 3000 obyvatel je 80 %, pro větší obce 70 %. Podmínkou podání žádosti je mj. doložit projekt, rozpočet, potřebný stavební doklad, soulad se strategickým plánem obce. Zvýhodněny jsou menší obce, menší projekty, projekty s ekologickým zaměřením. Podrobnosti najdete zde.

Kancelář funguje, ale omezeně

Nebyli jsme zavřeni ani jsme nezavřeli. Ale máme trochu omezený provoz, střídáme se ve službě. Máte-li nějaké podněty, pište na info@premyslovci.cz, případně telefonujte a dohodneme schůzku.

Jarda Huk

Možnost dotace z PRV

Vážené starostky, vážení starostové,
v lednu 2021 bude vyhlášena šestá výzva Programu rozvoje venkova, do níž, do fiche 6 Malé projekty pro obce, mohou podávat své žádosti také obce, školy nebo neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že jsme dostali cca 20 milionů korun navíc na projekty, bude pro fichi 6 vyhrazeno nejméně 15 milionů korun, a protože máme zájem, aby tyto prostředky byly vyčerpány, rozhodla správní rada místního partnerství o zvýšení limitu celkových způsobilých výdajů ve fichi 6 z dosavadních 500 tisíc na 1 milion korun. Dotace je 80 % a nadále platí, že jeden subjekt může podat do jedné fiche jen jeden projekt. Podrobnosti, na co a za jakých podmínek je možné žádat, najdete zde v pravidlech 19.2.1 na str. 83-99.

Jaroslava Saifrtová

Nike Air Force 1 Low Barely Volt/Black-White For Sale

Věcným hodnocením prošlo 13 projektů IROP

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 posuzovala hodnotící komise 14 žádostí IROP, které ve výzvách č. 17, 18, 20 a 22 prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Podmínky věcného hodnocení splnilo 13 projektů, neprošel pouze jediný projekt podaný do výzvy č. 22. Správní rada místního partnerství se sejde po uplynutí 15denní odvolací lhůty 14. 7. 2020 a provede výběr projektů.

Jarda Huk

Air Jordan Release Dates Calendar

Projekty z výzev IROP postupují na věcné hodnocení

Všech 14 podaných žádostí do výzev IROP/CLLD č. 17-22 prošlo kontrolou přijatelnosti a věcného hodnocení a postupují na věcné hodnocení. Hodnotící komise se sejde po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty dne 25. 6. 2020 od 8 hodin v naší kanceláři. Alokace výzvy č. 17 byla změnou strategie a modifikací výzvy zvýšena na 9 801 106 Kč (o alokaci výzvy č. 19 a zůstatek z minulých projektů), další přesuny volných prostředků z výzev č. 21 a č. 22 proběhnou po ukončení výběru projektů.

Jarda Huk

Kobe AD EP Shoes EM

Rychlé zprávy

Converse

adidas superstar damen glitzer silber

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí