Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Vybráno 32 projektů ze sedmé výzvy PRV

V pondělí 9. 5. 2022 jednal rozhodovací orgán MAS a mimo jiné provedl výběr projektů podaných do výzvy 7/2022 PRV. Vybráno bylo všech 15 projektů z fiche 6, které prošly hodnocením, a zbylá částka z fiche 6 (přes 5 milionů korun) byla přesunuta do fiche 2. Z fiche 2 pak bylo vybráno 12 projektů a 13. v pořadí bude jako projektu hraničnímu nabídnuta zbývající částka z alokace (312 850 Kč). Z fiche 4 bylo vybráno pět prvních projektů a šestému jako hraničnímu je nabídnuta zbylá alokace 222 164 Kč. Žadatelé podpořených projektů mají povinnost registrovat žádosti na RO SZIF do 31. 5. 2022.

Jarda Huk

SRMP bude vybírat z 37 projektů

Ze 40 podaných žádostí do sedmé výzvy PRV prošlo administrativní kontrolou 37, které bodovala hodnotící komise 27. 4. 2022. Všechny projekty (15 ve fichi 2 a ve fichi 6 a 7 ve fichi 4) splnily minimální limit 50 bodů. O výběru projektů rozhodne správní rada místního partnerství 9. 5. 2022 a výsledek výběru bude zveřejněn na našem webu a na Portálu farmáře. Žadatelé vybraných projektů mají povinnost zaregistrovat projekt na RO SZIF do 31. 5. 2022.

Jarda Huk

Měšec podělí 40 žadatelů

V úterý 22. 3. 2022 se sešla hodnotící komise pro letošní Malý přemyslovský měšec a její hodnocení potvrdila nyní správní rada. Vyčleněných 160 tisíc korun vystačí na 40 žádostí, jejichž přehled najdete zde.

Jarda Huk

Do sedmé výzvy PRV je podáno 40 projektů

Do 23. 3. 2022 bylo do sedmé výzvy PRV podáno celkem 40 projektů, z toho 16 do fiche 2, osm do fiche 4 a 16 do fiche 6. Celkem požadují žadatelé zhruba 25 milionů, k dispozici ve výzvě  je 21 milionů korun. Ve fichích 2 a 4 je výrazný převis žádostí, naopak ve fichi 6 zůstala třetina alokace nevyužitá a podle interních postupů může být přesunuta ve prospěch fiche s největším převisem, což je fiche 2.

Jarda Huk

Vesnice roku 2022

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže Vás srdečně zvou na motivační semináře Vesnice roku 2022. Termíny a místa konání seminářů naleznete zde.

Do Měšce přišlo 51 žádostí

Do letošního Malého přemyslovského měšce bylo v řádném termínu doručeno 51 žádostí. Většina žadatelů požaduje maximální možnou podporu, 6000 korun, a tak celkový součet všech požadavků se blíží 300 tisícům korun. Do konce března zasedne komise pro hodnocení žádostí, správní rada rozhodne o přidělení peněz a seznam podpořených žádostí bude zveřejněn na našem webu.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí