Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

IROP - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

Přehled schválených žádostí do výzev č. 10-13 IROP/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Požad. dotace Kč

Výzva 10 Bezpečná doprava III
celková alokace (CZV ve výzvě)
                 12 885 339,00 Kč
celková dotace ve výzvě                             12 241 072,05 Kč

Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves –
I. etapa

Obec Stehelčeves

vybrán

4 273 972,10

Stavební úpravy chodníků v obci Nelahozeves

Obec Nelahozeves

vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce komunikací na trase CT 202 - úprava na cyklostezku ÚSEK B a C trasy

Město Slaný

vybrán

3 125 642,65

Celkem

 

 

12 149 614,75

Výzva 11 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III

celková alokace (CZV ve výzvě)                12 436 765,00 Kč
celková dotace ve výzvě                            11 814 926,75 Kč

Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany

Obec Dolany nad Vltavou

vybrán

4 750 000,00

Nástavba ateliéru- nové prostory pro MŠ Řisuty

Obec Řisuty

vybrán s výhradou

679 250,00

Celkem

 

 

5 429 250,00

Výzva 12 Podpora složek IZS II

celková alokace (CZV ve výzvě)                 10 793 205,00 Kč
celková dotace ve výzvě                             10 253 544,75 Kč

Celkem

 

 

0,00

Výzva 13 Územní plánování I

celková alokace (CZV ve výzvě)                    2 595 779,00 Kč
celková dotace ve výzvě                                2 465 990,05 Kč

Územní plán Třebíz

Obec Třebíz

vybrán

281 200,00

Nový územní plán obce Loucká

Obec Loucká

vybrán

231 467,50

Nový územní plán města Roztoky

Město Roztoky

vybrán

801 776,25

Celkem

 

 

1 314 443,75

 

Přehled schválených žádostí do výzev č. 5-9 IROP/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Pož. dotace Kč

Výzva 5 - celková dotace 10 000 000 Kč

Dřínov, Cyklostezka Bakovský potok - úsek 2.1

Obec Dřínov

Vybrán

4 671 963,83

Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728

Obec Neprobylice

Vybrán s výhradou

1 092 008,63

Dopravní značení- pro bezpečný provoz v obci Řisuty

Obec Řisuty

Vybrán

262 200,00

Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

1 759 157,75

Celkem

 

 

7 485 330,02

Výzva 6 – celková alokace 8 588 000 Kč

Komunitní centrum volnočasových aktivit "Pod Jasany"

Obec Statenice

Vybrán

2 850 000,00

Komunitní centrum fara Libčice

Farní sbor ČCE v Libčicích nad Vltavou

Vybrán

2 618 331,28

Celkem

 

 

5 468 331,28

Výzva 7 – celková alokace 3 000 000 Kč

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště

ŘK farnost Roztoky
u Prahy

Vybrán

916 959,00

Slovanské hradiště Budeč - Vybudování vodovodní přípojky

Obec Zákolany

Vybrán

1 646 554,25

Celkem

 

 

2 563 513,25

Výzva 8 – celková alokace 16 000 000 Kč

 

 

 

Přístavba přírodovědné učebny a vybavení odborných učeben v ZŠ Koleč

Obec Koleč

Vybrán

4 154 920,95

Školka v Tichém údolí 2018

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce budovy mateřské školy Dřínov č.p.1

Obec Dřínov

Vybrán

3 780 151,53

Celkem

 

 

12 685 072,48

Výzva 9 – celková dotace 17 157 000 Kč

 

 

 

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Roztoky

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

4 746 454,70

Přístavba a nástavba požární zbrojnice v Kozinci-Holubicích

Obec Holubice

vybrán

4 750 000,00

Celkem

 

 

14 246 454,70

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí