Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

IROP - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

Seznam vybraných žádostí z výzvy č. 23 CLLD/IROP Bezpečná doprava V.

Alokace výzvy po modifikaci (CZV) = 3 450 828 Kč

Název projektu

žadatel

Vybrán/nevybrán

požad. dotace Kč

Obnova místní komunikace K bytovkám - Knovíz

Obec Knovíz

vybrán

935 430,51

Rekonstrukce chodníkových ploch v obci Lidice

Obec Lidice

vybrán

963 812,52

Zvýšení bezpečnosti dopravy prostřednictvím vybudování chodníků, přechodu pro pěší a zastávek autobusů, Slaný - Dolín

Město Slaný

vybrán

náhradní projekt

1 425 000,00

Rekonstrukce chodníku u MŠ v obci Zvoleněves

Obec Zvoleněves

vybrán

náhradní projekt

1 388 005,10

 

Přehled v MAS schválených žádostí do výzvy č. 20 IROP/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
Po opravném hodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014354

Název projektu

Žadatel

Výsledek

pož. dotace Kč

Výzva č. 20 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení V

Celková dotace ve výzvě 4 800 000,00 Kč

 

 

 

Stavební úpravy ZŠ Zlonice

Městys Zlonice

Vybrán

4 285 080,98

Modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Vybrán

2 231 472,52

Celkem

 

 

6 516 553, 50

 

Přehled v MAS schválených žádostí z výzev č. 17, 18 a 20 IROP/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

pož. dotace Kč

Výzva č. 17 Bezpečná doprava IV
Celková dotace ve výzvě 7 062 696,16 Kč
Po modifikaci 9 311 105,07 Kč

 

 

 

Slatina - Chodníky podél silnice III/240 22, Přechod pro chodce u základní školy

Obec Slatina

Vybrán

3 978 886,06

Výstavba chodníků v ul. V. Hermacha v obci Stehelčeves

Obec Stehelčeves

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most

Obec Kamenný Most

Vybrán

Náhradní projekt

3 689 938,54

Výstavba chodníku v obci Třebusice

Obec Třebusice

Vybrán

Náhradní projekt

532 762,85

Celkem

 

 

13 633 249,95

 

 

 

 

Výzva č. 18 Sociální začleňování a služby IV
Celková dotace ve výzvě 2 850 000,00 Kč

 

 

 

Komunitní centrum ve městě Veltrusy

Město Veltrusy

Vybrán

2 850 000,00

Celkem

 

 

2 850 000,00

 

 

 

 

Výzva č. 20 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení V
Celková dotace ve výzvě 4 800 000,00 Kč

 

 

 

Stavební úpravy ZŠ Zlonice

Městys Zlonice

Vybrán

4 285 080,98

Odborný návrh zajištění bezbariérového přístupu a rekonstrukce dílen včetně sanace vlhkého zdiva v objektu budovy základní školy Zvoleněves

Obec Zvoleněves

Vybrán

Náhradní projekt

2 569 288,30

Modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Vybrán

Náhradní projekt

2 231 472,52

Celkem

 

 

9 085 841,80

 

Přehled v MAS schválených žádostí z výzev č. 14-16 IROP/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Požad. dotace Kč

Výzva č. 14
CZV ve výzvě 8 085 967,00 Kč
celková dotace ve výzvě 7 681 668,65 Kč

 

 

 

Komunitní centrum v obci Černuc

Obec Černuc

vybrán

2 850 000,00

Celkem

 

 

2 850 000,00

Výzva č. 15
CZV ve výzvě 4 455 861,00 Kč
celková dotace ve výzvě 4 233 067,95 Kč

 

 

 

Revitalizace hřbitova v památkové oblasti v obci Lidice

Obec Lidice

vybrán

2 850 000,00

Celkem

 

 

2 850 000,00

Výzva č. 16
CZV ve výzvě 6 721 765,00 Kč
celková dotace ve výzvě 6 385 676,75 Kč

 

 

 

Vestavba výtahu a zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ Slaný, Komenského náměstí

Město Slaný

vybrán

2 148 118,53

Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání

Obec
Velké Přílepy

vybrán

1 795 135,20

Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky v k.ú. Roztoky u Prahy na poz. parc.
č. 1301/1 a 1300

Město Roztoky

vybrán

náhradní projektu

3 293 649,05

Celkem

 

 

7 236 902,78

 

Přehled schválených žádostí do výzev č. 10-13 IROP/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Požad. dotace Kč

Výzva 10 Bezpečná doprava III
celková alokace (CZV ve výzvě)
                 12 885 339,00 Kč
celková dotace ve výzvě                             12 241 072,05 Kč

Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves –
I. etapa

Obec Stehelčeves

vybrán

4 273 972,10

Stavební úpravy chodníků v obci Nelahozeves

Obec Nelahozeves

vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce komunikací na trase CT 202 - úprava na cyklostezku ÚSEK B a C trasy

Město Slaný

vybrán

3 125 642,65

Celkem

 

 

12 149 614,75

Výzva 11 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III

celková alokace (CZV ve výzvě)                12 436 765,00 Kč
celková dotace ve výzvě                            11 814 926,75 Kč

Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany

Obec Dolany nad Vltavou

vybrán

4 750 000,00

Nástavba ateliéru- nové prostory pro MŠ Řisuty

Obec Řisuty

vybrán s výhradou

679 250,00

Celkem

 

 

5 429 250,00

Výzva 12 Podpora složek IZS II

celková alokace (CZV ve výzvě)                 10 793 205,00 Kč
celková dotace ve výzvě                             10 253 544,75 Kč

Celkem

 

 

0,00

Výzva 13 Územní plánování I

celková alokace (CZV ve výzvě)                    2 595 779,00 Kč
celková dotace ve výzvě                                2 465 990,05 Kč

Územní plán Třebíz

Obec Třebíz

vybrán

281 200,00

Nový územní plán obce Loucká

Obec Loucká

vybrán

231 467,50

Nový územní plán města Roztoky

Město Roztoky

vybrán

801 776,25

Celkem

 

 

1 314 443,75

 

Přehled schválených žádostí do výzev č. 5-9 IROP/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

Pož. dotace Kč

Výzva 5 - celková dotace 10 000 000 Kč

Dřínov, Cyklostezka Bakovský potok - úsek 2.1

Obec Dřínov

Vybrán

4 671 963,83

Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728

Obec Neprobylice

Vybrán s výhradou

1 092 008,63

Dopravní značení- pro bezpečný provoz v obci Řisuty

Obec Řisuty

Vybrán

262 200,00

Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

1 759 157,75

Celkem

 

 

7 485 330,02

Výzva 6 – celková alokace 8 588 000 Kč

Komunitní centrum volnočasových aktivit "Pod Jasany"

Obec Statenice

Vybrán

2 850 000,00

Komunitní centrum fara Libčice

Farní sbor ČCE v Libčicích nad Vltavou

Vybrán

2 618 331,28

Celkem

 

 

5 468 331,28

Výzva 7 – celková alokace 3 000 000 Kč

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště

ŘK farnost Roztoky
u Prahy

Vybrán

916 959,00

Slovanské hradiště Budeč - Vybudování vodovodní přípojky

Obec Zákolany

Vybrán

1 646 554,25

Celkem

 

 

2 563 513,25

Výzva 8 – celková alokace 16 000 000 Kč

 

 

 

Přístavba přírodovědné učebny a vybavení odborných učeben v ZŠ Koleč

Obec Koleč

Vybrán

4 154 920,95

Školka v Tichém údolí 2018

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce budovy mateřské školy Dřínov č.p.1

Obec Dřínov

Vybrán

3 780 151,53

Celkem

 

 

12 685 072,48

Výzva 9 – celková dotace 17 157 000 Kč

 

 

 

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Roztoky

Město Roztoky

Vybrán

4 750 000,00

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany

Obec Zákolany

Vybrán s výhradou

4 746 454,70

Přístavba a nástavba požární zbrojnice v Kozinci-Holubicích

Obec Holubice

vybrán

4 750 000,00

Celkem

 

 

14 246 454,70

 

best shoes | Patike

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí