Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovci v datech

2004
5.1.2004 založen DSO Přemyslovské Střední Čechy
11.3.2004 založena MAS Přemyslovské střední Čechy z.s.p.o.
Zpracována první Strategie MAS
MAS uspěla v Leaderu ČR - 5 projektů podpořeno celkem cca 5 mil. korun

2005
V srpnu podepsána smlouva s regionem Puisaye-Forterre z Burgundska
Vznikl programový text Návrat přátelské krajiny
MAS jedním ze zakladatelů Infocentra venkovských regionů a vystavovala zde
Začaly vycházet Přemyslovské listy

2006
Z programu Leader+ / Osvojování schopností zpracována nová strategie MAS
Pilotní projekt Přemyslovské cesty připraven k realizaci
Uskutečnil se první ročník festivalu Přemyslovská divadelní orba (Holý vrch)
V listopadu 2006 zástupci MAS na návštěvě v Burgundsku

2007
Zpracován Strategický plán Leader Obnova země knížat a králů
MAS sestala členem Národní sítě
Druhý ročník festivalu PřeDivO ve Slaném
Společné hudební nahrávky s Francouzi a vydání 2 CD

2008
MAS byla vybrána do programu LEADER 2007-2013 mezi prvními 48 MAS
Přesun sídla MAS do nových prostor ve Slaném
Třetí ročník festivalu PřeDivO, tentokrát v Zákolanech a na Budči
Na 16 projektů z programu LEADER 2007-2013 rozděleno přes 6,2 mil. korun

2009
Vypsány dvě výzvy LEADER, na 33 projektů rozděleno celkem cca 13,2mil. korun
Čtvrtý ročník festivalu PřeDivO ve Velvarech
Účast na akci Modlitba za domov a navázání partnerství s církví metodisticko evangelickou
Profesionalizace zázemí sdružení, rozsáhlá propagace včetně TV relace
Vzdělávání pro členy a další zájemce (semináře), průzkum názorů pro aktualizaci SPL

2010
Vypsány dvě výzvy LEADER, na 32 vybraných projektů přiděleno celkem 18,3 mil. Kč.
Pátý ročník festivalu PřeDivO v Libčicích nad Vltavou
Úspěšná účast na výstavě Země živitelka a na akci Motlitba za domov
Workshopy pro aktualizaci SPL, semináře, nové propagační materiály
MAS se pokusila a vstup do LEADERu IV 2.1 společným projektem s MAS Říčansko

2011
Zaregistrována Přemyslovské střední Čechy o.p.s. (28. 3.)
Zájmové sdružení (19. 4.) zrušeno bez likvidace, o.p.s. jeho právním nástupcem
Vypsány dvě výzvy LEADER, rozděleno celkem 10 mil. korun
Zpracováno Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER za období 2008-10
Aktualizace SPL, semináře, nové propagační materiály

2012
Další dvě výzvy LEADER, na 31 projektů přiděleno téměř 11 miliónů korun
Sedmý ročník Přediva hostily Zlonice a Hospozín
Z prvního Malého přemyslovského měšce poděleno 27 akcí
Na Zemi živitelce opět s vlastním stánkem
Zpracována analytická část pro novou strategii na roky 2014-2020
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. získaly certifikát ISO 9001

2013
Další dvě výzvy LEADER, na 53 vybraných projektů rozděleno asi 12,3 miliónů korun
Do území spravovaného MAS vstoupilo deset obcí z ORP Kladno, počet obcí se tak od 1.1.2014 zvýšil na 90
Osmý ročník Přediva zamířil do Nelahozevsi
Zahájena realizace projektů spolupráce Učíme se filmem a Varhany znějící
Přemyslovské stření Čechy o.p.s. spolupořadatelem Festivalu středočeského venkova

2014
Území bylo rozšířeno o deset obcí z okresu Kladno, naopak vystoupil Svinařov, počet obcí je 89
Třetí Malý přemyslovský měšec rozdal 50 žadatelům celkem 120 tisíc korun
Byl opakován (s úpravami) průzkum názorů obyvatel území pro potřeby nové strategie
Další ročník festivalu Předivo se odehrál ve Velkých Přílepech
Dokončena realizace projektů spolupráce Učíme se filmem a Varhany znějící 2014
Vzniká místní partnerství, což je podmínkou standardizace pro podání strategie na roky 2014-2020

2015
MAS úspěšně prošla procesem Standardizace místních akčních skupin
Malý přemyslovský měšec rozdal 36 žadatelům 127,3 tisíc korun (podáno bylo 61 žádostí)
Vyúčtování projektů spolupráce Učíme se filmem a Varhany znějící 2014
Koordinační MAS v projektu spolupráce Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS
Desátý ročník Přemyslovské divadelní orby v Úholičkách
Dokončení strategie CLLD na roky 2014-2020 a její chválení plénem místního partnerství

 

jordan release date | On Sale:Nike Air Force 1 Mid Just Do It BQ6474-100 , Idae 2021

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí