Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace

Název: Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Založení: 11.3.2004 ve Slaném jako z.s.p.o., nástupnická o.p.s. zapsána 28. 3. 2011

Zapsáno: v rejstříku o.p.s., oddíl O, složka č. 802, č.j. 21487/2011

Sídlo: Wilsonova 599, 274 01 Slaný

IČ: 24828815

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 407 422 379/0800

Datová schránka: q234iug

Počet zakladatelů společnosti: 11

Počet partnerů společnosti: 40

Počet partnerů místního partnerství: 51

Statutární zástupce: Štěpánka Fišerová, ředitelka o.p.s.

Registrační číslo MAS LEADER 2007-2013:  07/002/41100/120/000014

Registrační číslo Strategie 2014-2020: CLLD_15_01_095

Registrační číslo Strategie 2021-2027: CLLD_167_S

Rozloha území MAS: 565,94 km2

Počet obyvatel: 95 574 (SLDB 2021)

Počet obcí celkem: 88, z toho 7 má statut měst (Slaný, Roztoky, Libčice nad Vltavou, Velvary, Buštěhrad, Libušín, Smečno), 2 statut městyse (Vraný, Zlonice)

 

Best Authentic Sneakers | Patike

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí