Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

                                                                 Výzvy 3/2019 

                                                     Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
2019-004-003-002-015 12.2.2019 8:12 2 - Oprava budovy pro zemědělskou techniku se zázemím 06769713 Zákolany
2019-004-003-004-003 12.2.2019 22:33 4 - Agroobjekt Holubice - vybudování zázemí agroturistiky a zázemí stájí 87089823 Holubice
2019-004-003-002-016 13.2.2019 15:33 2 - Pořízení zemědělské techniky 13292862 Královice
2019-004-003-002-005 14.2.2019 9:40 2 -Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
2019-004-003-002-019 14.2.2019 11:06 2 - Malý traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
2019-004-003-004-006 14.2.2019 11:21 4 - Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky 10252932 Slaný
2019-004-003-004-014 14.2.2019 15:20 4 - Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky 27407730 Jarpice
2019-004-003-002-009 14.2.2019 15:30 2- Novostavba skladu krmiva 27407730 Jarpice
2019-004-003-002-017 14.2.2019 15:36 2 - Nákup strojního vybavení pro odvoz sklizených zemědělských komodit 71226656 Královice
2019-004-003-002-020 14.2.2019 15:37 2 - Nákup strojů pro rostlinnou výrobu 26753278 Jarpice
2019-004-003-002-021 14.2.2019 15:51 2 - Přístřešek pro stroje 40028071 Jarpice
2019-004-003-002-011 14.2.2019 17:33 2 - Nákup strojního vybavení do ovocnářství 06799264 Žižice
2019-004-003-002-012 14.2.2019 21:19 2 - Mladá začínající - nákup strojního vybavení 05923760 Třebíz
2019-004-003-004-013 14.2.2019 21:44 4 - Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti 05724571 Hobšovice
2019-004-003-002-010 14.2.2019 22:51 2 - Modernizace strojního vybavení 2019 05724571 Hobšovice

      

                                               SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                 Výzvy 1/2018

                                                    Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1 2018 20.2.2018 12:03 David Holík 2 - Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany
2/1 2018 21.2.2018 16:10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2 - Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný
3/1 2018 21.2.2018 17:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný
4/1 2018 21.2.2018 18:19 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 4 - Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný
5/1 2018 21.2.2018 21:44 Jana Holíková 4 - Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany
6/1 2018 21.2.2018 21:47 Jana Holíková 2 - Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany
7/1 2018 22.2.2018 12:05 Ing. Luděk Šofr 2 - Nákup techniky 13292862 Královice
8/1 2018 22.2.2018 12:15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný
9/1 2018 23.2.2018 00:55 Jaroslav Teiml 2 - Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice
10/1 2018 23.2.2018 3:19 MgA. Kateřina Woláková 4 - Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary
11/1 2018 23.2.2018 9:01 Jiří Jankásek 4 - Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný
12/1 2018 23.2.2018 9:28 Václav Šrámek 2 - Nákup manipulátoru 70876576 Vraný
13/1 2018 23.2.2018 9:38 František Volgner 2 - Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice
14/1 2018 23.2.2018 10:39 AGRA Řisuty s.r.o. 2 - Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce
15/1 2018 23.2.2018 10:59 Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích 2 - Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice
16/1 2018 23.2.2018 11:13 Pavel Srb 2 - Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín
17/1 2018 23.2.2018 11:20 Jiří Hulcr 2 - Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný
18/1 2018 23.2.2018 11:29 Michal Hulcr 2 - Rekonstrukce skladu rostlinné výroby 71226656 Královice
19/1 2018 23.2.2018 11:30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný

 

                                              SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

                                                                Výzva 1/2017

                                                 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

 
Číslo projektu Datum a čas přijetí žádosti Žadatel Číslo Fiche - název projektu  NUTS 5 (obec) 
1/1./2017 13.3. 2017 13,30 AGROS Vraný, družstvo vlastníků 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný
2/1./2017 13.3. 2017 15.10 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka 27407730 Vraný
3/1./2017 13.3. 2017 15.30 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný
4/1./2017 13.3. 2017 15.40 Václav Novák 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný
5/1./2017 13.3. 2017 15.50 Václav Novák 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů 62979671 Vraný
6/1./2017 13.3. 2017 16.00 Pavel Novák 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin 40028071 Jarpice
7/1./2017 13.3. 2017 16.10 Pavel Novák 2 - Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice
8/1./2017 15.3. 2017 10.15 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný
9/1./2017 15.3. 2017 10.30 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí