Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Vybrané a nevybrané žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI K 28.6.2018 po úpravě
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 100
2. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice 1000000 Kč 600 000 Kč 85
3. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný 1990000 Kč 995 000 Kč 78
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1000000 Kč 600 000 Kč 77
5. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce 5000000 Kč 2 500000Kč 65
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3300000 Kč 1 650 000Kč 94
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 77
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1055000 Kč  369 250 Kč 90
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary   995000 Kč  447 750 Kč 70
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany   500000 Kč  225 000 Kč 70
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5000000 Kč 1 750 000Kč 70
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4980 000 Kč 2 241 000Kč 70
SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků
ZD Byseň Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv   Jedomělice 1200000 Kč - 53
Luděk Šofr Nákup techniky   Královice 2000000 Kč - 60
Pavel Srb Modernizace strojního vybavení   Hospozín 1130000 Kč - 60
Václav Šrámek Nákup manipulátoru   Vraný 2000000 Kč - 62
Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně   Zákolany 1000000 Kč - 64
Michal Hulcr Rekonstrukce skladu rostlinné výroby   Královice 4990000 Kč    - 0
František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu   Hobšovice 1090000 Kč    - 0

 

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 2 500 000Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný   1 990 000Kč   995 000Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice  1 000 000 Kč  600 000 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1 000 000 Kč  600 000 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice 1 090 000 Kč  545 000 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce  5 000 000 Kč  760 000 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3 300 000 Kč 1 650 000Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný  5 000 000 Kč 2 500000 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1 055 000 Kč  369 250 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary 995 000 Kč  447 750 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany 500 000 Kč 225 000 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 750 000Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4 980 000 Kč 2 241 000Kč 63,40

 

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Václav Šrámek Nákup manipulátoru 70876576 Vraný 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 62
2. Ing. Luděk Šofr Nákup techniky 13292862 Královice 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58,4
3. Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany 1 000 000 Kč   500 000 Kč 58,2
4. Pavel Srb Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín 1 130 000 Kč   565 000 Kč 57,6
5. Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice 1 200 000 Kč   600 000 Kč 50,4

 

Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný 5 000 000 Kč 1 350 000,00 Kč 98
 3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice 5 000 000 Kč 2 200 000,00 Kč 90
 4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 103632 Vraný 4 800 000 Kč 1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný 2 900 000 Kč 1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný  450 000 Kč  157 500,00 Kč 71

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí