Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podklady pro partnery

Podklady pro partnery

Podklady pro vstup do o.p.s.

Fyzická osoba:
- souhlas se strategickými cíli společnosti
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- vstupní vklad 1 000 Kč

Podnikatel:
- výpis z veřejného rejstříku (doklad právní subjektivity)
- souhlas se strategickými cíli společnosti
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- vstupní vklad 1 000 Kč

Nezisková organizace:
- výpis z veřejného rejstříku (doklad právní subjektivity)
- souhlas se strategickými cíli společnosti
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- vstupní vklad 1 000 Kč

Obec, DSO:
- výpis z jednání zastupitelstva (shromáždění starostů) dokládající zvolení starosty (statutárního zástupce)
- souhlas se strategickými cíli společnosti
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- vstupní vklad 1 000 Kč

 

Poklady pro vstup do místního partnerství

Fyzická osoba:
- podpis smlouvy o partnerství
- čestné prohlášení o bezúhonnosti

Podnikatel:
- výpis z veřejného rejstříku
- podpis smlouvy o partnerství
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- čestné prohlášení o bezdlužnosti

Nezisková organizace:
- výpis z veřejného rejstříku
- podpis smlouvy o partnerství
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- čestné prohlášení o bezdlužnosti

Obec, DSO:
- výpis z jednání zastupitelstva (shromáždění starostů) dokládající zvolení starosty (statutárního zástupce)
- podpis smlouvy o partnerství (usnesení zastupitelstva / shromáždění starostů)
- čestné prohlášení o bezúhonnosti
- čestné prohlášení o bezdlužnosti

Running sports | Jordan Brand Shirts Shirt to Match

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí