Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Strategie rozvoje místní akční skupiny

„Příroda je k lidem přátelská, pokud jsou lidé přátelští k ní. A pak mohou být přátelští i k sobě navzájem. Možná, že právě tato myšlenka byla na počátku našeho snažení, když se sešlo několik starostů z obcí Slánska, Kladenska a severozápadního okolí Prahy, aby se pokusili navázat dávno přetrženou nit vzájemného sousedství a sounáležitosti a společně obnovili ráz krajiny v podobě, na kterou si někteří z nich ještě mohou vzpomínat.

Na počátku roku 2004 vznikl dobrovolný svazek sdružující zhruba dvě desítky obcí a k němu se připojili v průběhu jara další svazky obcí, podnikatelé a neziskové organizace. A tak v roce 2004, téměř přesně sedm století od vymření nejslavnějšího panovnického rodu českých dějin, vznikla místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy, aby tomuto kusu české země vrátila jeho někdejší slávu.“

Dva odstavce, jimiž začíná Návrat přátelské krajiny, základní programový dokument „mateřského“ dobrovolného svazku obcí i následně vytvořené místní akční skupiny,.nebyly vybrány na úvod Strategie MAS Přemyslovské střední Čechy náhodou. Připomínají totiž nejen vznik zájmového sdružení právnických osob, ale i hlavní cíl, který jsme si na počátku našeho snažení vytkli, a vyzývají nás k ohlédnutí,¨jak daleko jsme za ty necelé tři roky k němu pokročili.

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy za tu dobu úspěšně vypořádala se „zácvikovým“ programem Leader ČR 2004, neprošla sítem jeho dalšího ročníku ani výběrem hlavního programu Leader+, nicméně z prostředků jeho vedlejšího programu si „osvojila schopnosti“, nezbytné pro další činnost v příštích letech a dobrou pozici v konkurenci jiných sdružení a skupin.. MAS Přemyslovské střední Čechy vydává informační čtvrtletník, prohlubující integraci území a zapojující další aktivní členy, prezentuje se jednotným vizuálním stylem, založila tradici každoročního kulturního festivalu, který rozbije své stany vždy ve svatováclavském týdnu v některém místě regionu, a významně pokročila i ve spolupráci s burgundským regionem Puisaye-Forterre, v němž nachází řadu podnětů pro vlastní činnost i inspiraci v přístupu k evropským fondům.

Na sklonku roku 2005 jsme se zapojili do nově vznikající Národní sítě rozvoje venkova. Věříme, že se nám společně podaří přispět k prosazení systému přímé podpory regionů, které by tak nezprostředkovaně a se znalostí místních poměrů a potřeb zhodnocovaly podporu, která do České republiky směřuje z Evropské unie.

Z programu Leader+ jsme získali dotaci na podporu „Osvojování schopností“. S využitím této podpory zadala MAS práce na vytvoření jednotného vizuálního stylu, v jehož rámci byly vyrobeny také propagační panely, symbolicky dokumentující zaměření činnosti MAS, dokončila naši rozvojovou strategii a připravila plán propagačních akcí (připomínka 700 let od vymření Přemyslovců po meči).

Zásadní změnou v životě MAS Přemyslovské střední Čechy bylo zpracování Strategického plánu LEADER 2007-2013 pod názvem Obnova země knížat a králů a postup mezi 48 vybraných MAS České republiky, které z programu LEADER 2007-2013 začaly od roku 2008 (s ročním zpožděním) čerpat podporu na projekty žadatelů z regionu, který spravují – v případě naší MAS tedy od subjektů ze všech 79 obcí a měst.

Best Authentic Sneakers | Air Jordan 1 High Switch Light Smoke Grey CW6576-100 Release Date - SBD

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí