Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

LEADER 2007 - 2013

Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci - 20. kolo / 12. výzva MAS

Zveme žadatele na Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 20. kola / 12. výzvy MAS , který se uskuteční v pátek 5. 9. 2014 od 16 hodin v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný.

Žádáme Vás o potvrzení účasti do 3. 9. 2014 na e-mail info@premyslovci.cz. N

a semináři se dozvíte, jak postupovat při výběrovém řízení, realizaci projektu, hlášení změn apod. Účast je důležitá pro úspěšnou realizaci včetně jeho proplacení.

Asics shoes | justin bieber yeezy supreme hoodie

Výběrová komise vyhodnotila projekty z 12. výzvy/20. kolo PRV

Dne 20. 2. 2014 zasedala výběrová komise MAS.

Členové výběrové komise hodnotili celkem 8 projektů.

Seznam vybraných a nevybraných žádosti naleznete zde.

Nike shoes | Air Jordan

Příjem žádostí o dotaci ve 12. výzvě / 20. kole PRV LEADER ukončen

Dne 22. ledna 2014 ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci ve 12. výzvě / 20. kole PRV LEADER. Do Fiche č.3 bylo podáno celkem 8 žádostí o dotaci. Požadovaná částka dotace činí celkem 518 891 Kč, celkové náklady 617 739 Kč.

Seznam podaných žádostí.

Výběrová komise bude zasedat ve čtvrtek 20. února 2014.

Running sneakers | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov

Vyhlášení 12. výzvy v rámci 20. kola příjmu žádostí o dotaci PRV / LEADER

7. ledna 2014 Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje 12. výzvu v rámci 20 kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Příjem Žádostí o dotaci proběhne od středy 15. ledna do středy 22. ledna do 12 hodin na kontaktní adrese Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, Slaný (naproti divadlu, 1. patro).

Školení žadatelů se uskuteční dne 8. ledna 2014 od 16 hod. v sídle o.p.s. Svou účast na školení prosím hlaste na info@premyslovci.cz.

Konzultace budou probíhat do 20. ledna 2014, následující dny jsou určeny pouze pro příjem žádostí!

Vzhledem k výši zůstatku alokace je vyhlášena pouze Fiche č. 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, předběžná alokace činí 396 000 Kč.

Pro podání žádosti v 20. kole jsou Vám k dispozici tyto dokumenty (uveřejněny jsou rovněž v rubrice Ke stažení):
- Výzva pro příjem žádostí o dotaci pro 20. kolo (12. výzva MAS)
- Fiche č. 3
- Žádost o dotaci 20. kolo (12. výzva MAS)
- Pravidla pro poskytování dotace pro opatření IV.1.2. od 18. kola
- Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. od 18. kola
- Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci
- Pravidla výběru projektů

Dne 20. 12. 2013 ministr zemědělství Miroslav Toman schválil následující dokumenty:
- Aktualizace Pravidel pro poskytování dotace pro opatření IV.1.2. (platná od 20. kola)
- Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

V souvislosti s těmito změnami vydala MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. tiskovou zprávu (uveřejněna rovněž v rubrice Ke stažení). Fiche č. 3 aktualizována nebude, je tedy nutné postupovat v souladu se Změnou definice příjemce dotace pro opatření PRV!

Sportswear Design | Men’s shoes

Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci - 19. kolo / 11. výzva MAS

Zveme žadatele na Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 19. kola / 11. výzvy MAS, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 16 hodin v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný.

Žádáme Vás o potvrzení účasti do 3. 9. 2013 na e-mail info@premyslovci.cz.

Na semináři se dozvíte, jak postupovat při výběrovém řízení, realizaci projektu, hlášení změn apod. Účast je důležitá pro úspěšnou realizaci včetně jeho proplacení.

buy footwear | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí