Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Geografické informace

Území spravované místní akční skupinou Přemyslovské střední Čechy se nachází na území vymezeném v mapce – v severozápadní části Středočeského kraje a současně NUTS II Střední Čechy, severozápadně od Prahy, na území ležícím na levém břehu řeky Vltavy. Na severu je vymezen hranicí kraje/NUTS II a na jihozápadě hraničí se zájmovou oblastí místní akční skupiny Křivoklátsko.prem_str_cechy_obrys_zem_90_obc.jpg

Nadmořská výška: nejnižší: Nová Ves, 170 metrů nad mořem
nejvyšší: Kožová hora 456 metrů nad mořem

Geologicky je území mikroregionu složeno převážně z proterozoických břidlic s vložkami buližníků nebo z křídových slínovců a opuky.

Klimaticky patří do teplé oblasti charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, teplým až mírně teplým jarem i podzimem a mírně teplou a suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (cca 50 dnů). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6 až 9 stupni Celsia. Na území převládají západní větry nebo bezvětří.

Vodopisně Přemyslovské střední Čechy patří do povodí Vltavy.

Území má rozlohu 562,0km2 a žije v něm 91 517 obyvatel (k 31.12.2020).

Statut města mají: Buštěhrad, Libčice nad Vltavou, Libušín, Roztoky, Slaný, Smečno a Velvary. Žádné z měst nemá počet obyvatel vyšší než 20 000.

Sports News | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí