Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

OPZ - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

Přehled schválených žádostí z výzev 1/2018 a 4/2018 OPZ/CLLD
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Výsledek

  1. zp. výdaje Kč

Výzva č. 1/2018 (691/03_16_047/CLLD_15_01_095)

Alokace 3 012 885 Kč

Pracovník Komunitního centra  BYDLO

Obec Zákolany

Náhradní projekt

1 139 000,00

Pracovník knihovny a infocentra 2

Město Buštěhrad

Náhradní projekt

1 447 200,00

Správce obnovy krajiny Libochoviček

Obec Libochovičky

Náhradní projekt

1 475 250,00

Vytvoření pozice "Koordinátor projektů EVVO" v Zooparku Zájezd

Zoopark Zájezd o.p.s.

Náhradní projekt

1 473 525,00

Vytvoření pracovních míst pro OZP v rámci sociálního zemědělství Ledecké farmy

„Etincelle, o.s.“

Vybrán

1 499 500,00

Administrativní pracovník muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Náhradní projekt

1 494 625,00

Pracovní poradenství Slaný

Romodrom o.p.s.

Vybrán

1 477 022,50

Celkem

 

 

10 006 122,50

Výzva č. 4/2018 (692/03_16_047/CLLD_15_01_095)

Alokace 463 125 Kč

Příměstské tábory v Řisutech 1., 2., 3.

Mateřská škola Řisuty, okres Kladno

Vybrán

424 388,75

Celkem

 

 

424 388,75

Náhradní projekty z důvodu překročení alokace ve výzvě 1/2018

 

Přehled schválených žádostí z výzev 1-4/2017 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu

Žadatel

Doba realizace

  1. zp. výdaje Kč

Výzva č. 1/2017 (204/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

Chceme pracovat bez dojíždění

Obec Plchov

1.9.2018-31.8.2021

690 300,00

Pomáháme si!

Obec Zákolany

1.9.2018-31.7.2021

1 465 625,00

Muži do škol!

MŠ Řisuty

1.1.2018-31.12.2020

854 475,00

Lepší budoucnost - komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1.9.2018-31.8.2020

1 489 360,00

Šance je práce

Obec Řisuty

1.3.2018-28.2.2021

1 491 500,00

Výzva č. 2/2017 (205/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

CESTA VEN – Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy

Člověk v tísni, o.p.s.

1.7.2018-30.6.2021

1 936 550,00

Výzva č. 3/2017 (206/03_16_047/CLLD_15_01_095)

 

 

 

Asistenti prevence kriminality pro město Velvary

Město Velvary

1.10.2018-30.9.2021

1 650 000,00

 

Přehled schválených žádostí z výzev č. 1-4/2016 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

výzva / číslo

název

žadatel

realizace

  1. způs. výdaje Kč

1/1

Pracovník knihovny a infocentra

Město Buštěhrad

1.9.2017-31.8.2020

1 447 200,00

1/2

Chceme práci

Obec Zákolany

1.9.2017-31.8.2020

1 877 905,00

1/8

Lepší budoucnost – komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1.9.2017-31.8.2017

1 810 000,00

2/1

NADOSAH_terénní programy v Libušíně

Člověk v tísni, o.p.s.

1.1.2018-31.12.2020

1 931 768,40

4/1

Příměstské tábory Města Slaný

Město Slaný

1.7.2017-31.8.2018

486 875,00

 

Žadatel Člověk v tísni, o.p.s. žádost stáhl z důvodu ohrožení splnění cíle (vlastník objektu změnil záměr).

Administrace žádosti obce Lichoceves byla ukončena z důvodu nedoplnění potřebných podkladů pro vystavení Právního aktu v termínu k tomu určeném.

jordan release date | Men's Sneakers

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí