Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru

OPZ PLUS

Přemyslovci pomáhají 2023

Cílem projektu je posílit komunitní vazby a zapojit do společenského života seniory, ale i další skupiny lidí, kterým hrozí sociální vyloučení. Tímto obecně definovaným úkolem je pověřeno sedm terénních pracovníků, kteří mají znalost místního prostředí a předchozí zkušenost v oblasti sociální práce. Nabízíme celou škálu aktivit, které umožní lidem žít plnohodnotný, smysluplný a důstojný život v jejich domácím prostředí. Praktická pomoc či zprostředkování služeb jsou však pouze jednou z cest, jak posílit komunitní vazby. Proto se zaměřujeme na volnočasové aktivity, společenská setkávání a mezigenerační propojování.

Více informací a podrobný popis projektu naleznete v dokumentu níže "Akční plán".

 
 
Powered by Phoca Download

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí