Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II.

Řídící orgán OPVVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 pro mateřské a základní školy, umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání jako jsou střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Cílem výzvy je podpořit tyto subjekty formou projektů zjednodušeného vykazování. Celý text výzvy s přílohami a pravidly naleznete zde.

S Šablonami II. žadatelům rádi pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulém období. Neváhejte se na nás obrátit.

Štěpánka Fišerová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí