Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podpořeno bude 24 žádostí podaných do páté výzvy PRV

Správní rada místního partnerství potvrdila per rollam pořadí žádostí v jednotlivých fichích, jak ho stanovila hodnotící komise. Všech 24 žádostí, které prošly administrativní kontrolou, bude podpořeno. Všechny získaly v hodnocení nejméně 50 bodů a v žádné fichi nebyla vyčerpána celá alokace. Seznam vybraných žádostí najdete zde.

Jarda Huk

url clone | Nike nike huarache paris for sale by owner craigslist , Gov

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí