Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášení 11. výzvy v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci PRV / LEADER

MAS Přemyslovské střední Čechy připravuje vyhlášení 11. výzvy pro příjem v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Správní rada schválila alokaci na tuto výzvu ve výši 6 490 000,- Kč, tato částka bude rozdělena na všechny Fiche dle Výzvy.

Upozorňujeme, že Výzva bude z technických důvodů schválena ze strany SZIF 28. 3. nebo 29. 3. 2013.
Sledujte proto naše webové stránky, veškeré materiály včetně formuláře žádosti budou vyvěšeny okamžitě po schválení výzvy ze strany SZIF.

První školení žadatelů proběhne již v úterý 2. 4. 2013 od 16:00 v kanceláři MAS. Žádáme potenciální žadatele, aby se hlásili telefonicky nebo na e-mail info@premyslovci.cz.

Předběžný harmonogram příjmu žádostí:

  • Vyhlášení 11. výzvy k předkládání projektů: 1. dubna 2013
  • Školení žadatelů 2. 4. 2013 od 16:00 a 9. 4. 2013 od 17:00 v kanceláři MAS
  • Příjem žádostí MAS od 8. 4. 2013 do 23. 4. 2013 do 12 hodin
    Registrace vybraných žádostí na SZIF do 11. června 2013.

Pokud předpokládáte, že budete podávat žádost o dotaci, přihlaste se prosím na jeden z výše uvedených seminářů.

Upozorňujeme žadatele, že konzultace budou probíhat jen do 18. 4. 2013, poslední dny příjmu žádostí budou věnovány pouze přebírání žádostí!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí