Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV

V pondělí 16. 3. 2020 se uskuteční tři semináře pro žadatele z 5. výzvy PRV, jejichž žádosti prošly úspěšně administrativní kontrolou. Od 9 hodin se sejdou žadatelé, kteří podali žádosti do fichí 2 a 4, od 13 a od 15 hodin ve dvou skupinách žadatelé z fiche 6. Žadatelům bude vysvětlena práce s Portálem farmáře a další postup v administraci jejich žádostí.

Jaroslava Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí