Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Do Měšce přišlo 51 žádostí

Do letošního Malého přemyslovského měšce bylo v řádném termínu doručeno 51 žádostí. Většina žadatelů požaduje maximální možnou podporu, 6000 korun, a tak celkový součet všech požadavků se blíží 300 tisícům korun. Do konce března zasedne komise pro hodnocení žádostí, správní rada rozhodne o přidělení peněz a seznam podpořených žádostí bude zveřejněn na našem webu.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí