Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášeny čtyři výzvy IROP

Dnes byly vyhlášeny čtyři výzvy IROP:

Výzva 1 - Bezpečná doprava
Výzva 2 - Sociální začleňování a služby
Výzva 3 - Obnova kulturního dědictví
Výzva 4 - Infrastruktura pro vzdělávání

Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 19. 5. 2017 do 12hod. Podrobnější informace naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí