Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Malý Přemyslovský měšec 2013

V Malém Přemyslovském měšci byl pro rok 2013 ukončen příjem žádostí. Celkem bylo podáno 39 žádostí s celkovou požadovanou výší příspěvku 188 tis. Kč. Přehled přijatých žádostí naleznete ZDE.
 
Jeden projekt byl vyřazen, neboť se netýká území Přemyslovských středních Čech.
 
Výběr projektů k podpoře provede správní rada společnosti, která se sejde 19.3.2013 (změna). Následně budou výsledky zveřejněny na webových stránkách.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí