Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Další seminář PRV bude 14. března

Namísto semináře 2. března, který jsme museli zrušit (výskyt covidu 19 v kanceláři), se uskuteční druhý seminář pro žadatele PRV do sedmé výzvy v pondělí 14. března od 13 hodin v naší kanceláři. Žadatelé se mohou hlásit na info@premyslovci.cz nebo telefonicky do 10. března.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí