Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Další seminář PRV bude 14. března

Namísto semináře 2. března, který jsme museli zrušit (výskyt covidu 19 v kanceláři), se uskuteční druhý seminář pro žadatele PRV do sedmé výzvy v pondělí 14. března od 13 hodin v naší kanceláři. Žadatelé se mohou hlásit na info@premyslovci.cz nebo telefonicky do 10. března.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí