Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Měšec podělí 40 žadatelů

V úterý 22. 3. 2022 se sešla hodnotící komise pro letošní Malý přemyslovský měšec a její hodnocení potvrdila nyní správní rada. Vyčleněných 160 tisíc korun vystačí na 40 žádostí, jejichž přehled najdete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí