Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovci v době ohrožení

V zlých dobách jsme se museli i my stáhnout za hradby. Zrušili jsme připravené semináře pro úspěšné žadatele PRV a hodnocení žádostí probíhá elektronicky. Následně per rollam i správní rada místního partnerství provede výběr projektů z výzvy 5/2020 PRV, aby žadatelé mohli své žádosti v řádném termínu odeslat na RO SZIF. Do konce března také správní rada rozhodne o tom, zda v roce 2020 bude vůbec Malý přemyslovský měšec, a ohroženo je i pořádání dalšího pokračování Varhan znějících. Máte-li na nás nějaké dotazy, prosíme nejlépe na mail info@premyslovci.cz, případně na telefonní čísla 606 605 202,  724 434 154, 720 941 475 V kanceláři bude omezený provoz, abychom provedli jen nezbytné práce.

Jarka, Jarda a Štěpánka

Sport media | Nike Air Max 270

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí