Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dvě dotace z Ministerstva financí ČR

MF ČR vyhlásilo dvě dotace, v nichž mohou žádat obce do 3000 obyvatel. První z dotací je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Dotace je ve výši od 500 tisíc do 10 milionů Kč, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 27.3.2019.

Druhá dotace je určena k odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. Zde mohou žádat i DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. Dotace je ve výši od 200 tisíc do 20 milionů korun, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 15.3.2019.

U obou dotačních titulů je povinnost vyčerpat dotaci do konce roku 2019. Samotná akce může být dokončena do dvou let od vydání pravomocného stavebního povolení. Podrobnosti najdete zde zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí