Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Druhá výzva OP TAK přijímá žádosti do poloviny února

V první výzvě OP TAK nebyla vyčerpána alokace, kterou jsme obdrželi, a tak byla vyhlášena výzva druhá. Alokace v ní je 4 364 000 Kč, pravidla prakticky shodná s výzvou první. Projektové záměry je možné podávat do 15.2.2024 do 12.00. Podrobnosti najdete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí