Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Žádosti do Měšce se podávají až do 13. března

Správní rada vyhlásila grant Malý přemyslovský měšec na rok 2024. Zvýšili jsme objem peněz pro žadatele na 300 000 korun, pravidla se takřka nemění. Jeden žadatel může získat podporu až 10 000 korun, spoluúčast musí tvořit nejméně 20 % . Celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 korun. Žádosti je možné podávat od 20. února do 13. března 2024 do 12 hodin, akce se mohou pořádat od 30. března do 15. prosince 2024. Všechny dokumenty ke grantu naleznete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí