Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light - NZÚL

  Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu Nová zelená úsporám Light, pokud máte zájem o osobní setkání, je třeba si z kapacitních důvodů termín předem domluvit na emailu: info@premyslovci.cz ,případně volejte 720 941 482.

  Pokyny pro žadatele naleznete zde.
  Leták NZÚL naleznete zde.

  Jarda Huk

   

 • Omezení provozu kanceláře

  od 11. 7. 2023 bude z důvodu plánovaných dovolených omezen provoz kanceláře Přemyslovských středních Čech o.p.s., prosíme žadatele a všechny,  kteří nás chtějí navštívit, aby si předem svou návštěvu telefonicky či emailem domluvili.
  Děkujeme za pochopení.

  Štěpánka Fišerová

 • Uzavřen příjem záměrů do dalších dvou výzev IROP

  V poledne dne 10.7.2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do dalších dvou výzev CLLD/IROP – Veřejná prostranství I a Hasiči I. Do výzvy Veřejná prostranství I byly podány tři záměry s celkovým požadavkem (v CZV) zhruba 4,4 mil. Kč (alokace výzvy byla 5 mil. Kč), do výzvy Hasiči I bylo podáno pět záměrů, žadatelé potřebují celkem cca 16,7 mil. Kč (alokace výzvy byla 13 mil. Kč). Hodnotící komise se sejde (pravděpodobně) v týdnu od 24.7. 2023 a počátkem srpna pak provede výběr správní rada místního partnerství.

  Jarda Huk

 • Máme akceptační dopisy k třem programovým rámcům

  Programový rámec IROP nám byl schválen již loni v prosinci a vzápětí jsme dostali i akceptační dopis (AD). Vydání AD k OPZ+ se poněkud protáhlo (přestože realizace projektu Přemyslovci pomáhají 2023 začala už 1. 5. 2023), vydán byl až dnes, 4. 7. 2023. A před několika dny nám byl doručen AD k OP TAK, takže známe podmínky, za nichž můžeme spustit výzvu pro podnikatele. Bude vyhlášena po schválení podmínek správní radou místního partnerství patrně počátkem srpna.

  Jarda Huk

 • Dokument IROP schválen Evropskou komisí

  Základní dokument IROP 2021-2027 byl schválen Evropskou komisí a vzápětí MMR zpracovalo a vydalo kritéria přijatelnosti v jednotlivých oblastech podpory pro projekty, které budou podávány do našich výzev. MMR počítá s tím, že od října by byly postupně vyhlašovány výzvy a vydávána příslušná specifická pravidla, nejdříve pro oblasti vzdělávání, sociální služby a hasiči. Dokument IROP 2021-2027 a kritéria přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpory najdete zde.

  Jarda Huk

 • Se starosty tentokrát v Řisutech

  Po roce jsme se 14. června opět sešli se starosty našich obcí a partnery společnosti, tentokrát ve Staročeské hospodě v Řisutech. Kromě obvyklého programu, v němž jsme seznámili kolegy s tím, co připravujeme a o jaké dotace mohou požádat, jsme využili setkání více než čtyřiceti partnerů a starostů k oficiálnímu poděkování Jarce Saifrtové, která po osmnácti letech služeb opouští naši kancelář. A tak se program setkání protáhl trochu do pozdního večera a zásluhou Katky Husárové se objevili Přemyslovci i v Kladenském deníku.

  Jarda Huk

 • Staňte se partnery naší MAS!

  Vstupujeme do nového období 2021-2027, některé partnery ztrácíme změnou území a rádi bychom přivítali nové síly, nové spolupracovníky, třeba i nové členy našich orgánů. Máte-li zájem, navštivte nás v kanceláři ve Wilsonově ulici ve Slaném, v prvním patře domu č. p. 599, anebo zavolejte naší ředitelce Jarce Saifrtové na číslo 606 605 202.

  Jarda Huk

 • Výzva LEADER obnovy pro MAS Jižní Slovácko

  Vážení partneři a kolegové,
  ničivá smršť, která se přehnala před několika dny nad částí Hodonínska, zasáhla sedm obcí, které spadají do území Místní akční skupiny Jižní Slovácko. Národní síť místních akčních skupin ČR v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat podporu pro postiženou oblast. Místní akční skupina Jižní Slovácko z vybraných peněz pak vyhlásí výzvu pro postižené území, v níž mohou získat investiční podporu občané i spolky, kterým živel zničil domy. Národní síť MAS ČR předpokládá, že by se mohlo tímto způsobem – pokud by každý z partnerů českých a moravských MAS přispěl 500 – 1000 korunami – vybrat asi pět miliónů korun. Chcete-li se do pomoci postižené jižní Moravě tímto způsobem zapojit, zašlete peníze na účet naší MAS (407422379/0800) nejpozději do 15. 7. 2021 a vepište účel "Morava",my pak peníze pošleme najednou na společný účet. MAS Jižní Slovácko bude svou výzvu na obnovu po živelní pohromě vyhlašovat až po ukončení nejdůležitějších záchranných a sanačních prací. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

  S díky Jarka Saifrtová

 • Možnost dotace z PRV

  Vážené starostky, vážení starostové,
  v lednu 2021 bude vyhlášena šestá výzva Programu rozvoje venkova, do níž, do fiche 6 Malé projekty pro obce, mohou podávat své žádosti také obce, školy nebo neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že jsme dostali cca 20 milionů korun navíc na projekty, bude pro fichi 6 vyhrazeno nejméně 15 milionů korun, a protože máme zájem, aby tyto prostředky byly vyčerpány, rozhodla správní rada místního partnerství o zvýšení limitu celkových způsobilých výdajů ve fichi 6 z dosavadních 500 tisíc na 1 milion korun. Dotace je 80 % a nadále platí, že jeden subjekt může podat do jedné fiche jen jeden projekt. Podrobnosti, na co a za jakých podmínek je možné žádat, najdete zde v pravidlech 19.2.1 na str. 83-99.

  Jaroslava Saifrtová

  latest Running Sneakers | Nike Air Force 1 High
 • Prázdniny v kanceláři

  V období od 19. do 23. srpna 2019 bude mít naše kancelář prázdninový provoz. Budete-li mít zájem o konzultaci nebo setkání, napište email na info@premyslovci.cz a dohodněte si termín schůzky.

  Jarda Huk

 • Projekty podané do výzev IROP jdou na věcné hodnocení

  Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti všech osmi žádostí podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13 byla dokončena a všech osm žádostí postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde od 8 hodin ráno ve čtvrtek 11. července 2019.

  Jarda Huk

 • Informace - provoz kanceláře

  Tento týden bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. otevřena pouze do 12:00hod. V případě nutnosti nás také můžete kontaktovat telefonicky na těchto číslech: 606 605 202, 720 941 482, 724 175 185. Děkujeme za pochopení.

  Jarda, Jarka, Štěpánka, Míša

 • Žádost o podporu Varhan 2018 podána

  Žádost o podporu festivalu Varhany znějící 2018, který pořádáme společně s MAS Dolnobřežansko o.p.s., jsme podali do Portálu farmáře těsně před koncem května a čekáme na vyjádření kontrolorů Státního zemědělského intervenčního fondu. Přípravy na festival finišují. O tom, co všechno letošní festival v našem území a na Dolnobřežansko nabízí, se dočtete zde.

 • Vydali jsme třináctou publikaci *1318

  Rok s osmičkou na konci se v našem území zapsal už před 700 lety. První písemnou zmínku k roku 1318 uvádí 14 obcí, a tak jsme z jejich prezentací sestavili publikaci. Přispěly do ní – svými texty i finančně – obce Hospozín, Páleč, Slatina, Stradonice, Třebíz, Uhy, Vrbičany, Zvoleněves, Žižice a městys Zlonice. Zmínka je v knížce i o zbývajících čtyřech obcích (Dolany nad Vltavou, Jarpice, Lidice, Šlapanice). Křest knížky plánujeme na září.

  Jarda Huk

 • Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2018

  Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Více informací naleznete zde.

  bridge media | Shoes Nike Kobe 11
 • Dny lidové architektury v Třebízi

  Kotěrovo centrum architektury, Národní památkový ústav, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Obec Třebíz jménem pořadatelů Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2017 si Vás dovolují pozvat na Slavnostní zakončení Dnů lidové architektury Středočeského kraje dne 22. července 2017 od 10.00 hodin v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi u Slaného. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Vesnicí Středočeského kraje roku 2016 je obec Úholičky

  Ve čtvrtek 16. června 2016 byly  v Kutné Hoře slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016. Zlatou stuhupro vítěze krajského kola převzali zástupci obce Úholičky z Prahy-západ. Cenu Naděje pro živý venkova Diplom za zachování kulturních a historických hodnotzískal městys Zlonice.Úholičky i Zlonice budou dále reprezentovat Středočeský kraj v celostátním kole soutěže. Držitele všech dalších ocenění naleznete zde.

 • Aktuální informace pro starosty a žadatele

  Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové

  a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují.

  Je to trapná situace. Oboustranně. Lidská paměť je chybující, naštěstí internet je spolehlivým zdrojem dat, a tedy v tomto případě i dokladů, které mohou vysvětlit, proč jsme tam, kde jsme.

 • II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".
  Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 1. července 2015 do 14. srpna 2015 do 15:00.
  Celková alokace II. Výzvy je 1,5 mld. Kč. Oproti I. Výzvě se rozšiřuje podpora i na místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel.

  Podrobnosti k programu a pravidla naleznete zde.

 • Vláda schválila finance na nástupnický program Zelená úsporám

  Program na podporu snižování energetické náročnosti budov se spustí v polovině roku 2013.

  Vláda 19. července 2012 schválila zákon, který upravuje obchodování s emisními povolenkami. Výnos z jejich prodeje bude příjmem státního rozpočtu, polovina financí pak bude určená na oblast životního prostředí. Výši finančních prostředků, které stát získá z prodeje povolenek v aukci, nelze v této době vzhledem ke kolísající výši jednotkové ceny povolenky odhadnout.

  „V současné době připravujeme podmínky programu, který naváže na Zelenou úsporám. Naší ambicí je, aby dotace šly primárně na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy, nebo sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů bude rekonstrukce soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

  Kompromisní návrh mezi rezorty životního prostředí a průmyslu a obchodu stanovuje poměr, v jakém budou finance směřovat do zlepšení stavu životního prostředí. V prvním roce, tj. 2013, získá program pro konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti z poloviny celkových peněz z prodeje povolenek, která je přímo určená na oblast životního prostředí, celých 100 %. V následujících letech to pak bude 64 % na konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti, 36 % částky připadne na projekty úspor energie zaměřené na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu.

  Materiál obsahuje také pojistku pro případ, že by cena jedné povolenky byla nižší a celkový výnos pro nástupnický program tak nedosáhl požadované výše. I při velmi konzervativním odhadu ceny povolenky by ale nástupnický program měl disponovat větším objemem peněz, než současná Zelená úsporám.

  Kontakt pro více informací: Matyáš Vitík, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP, Mobil: 606 111 060, Email: matyas.vitik@mzp.cz

 • Omezení provozu kanceláře MAS

  Sdělení ředitelky o.p.s.

  Provoz kanceláře MAS bude do konce měsíce srpna 2011 omezen z důvodu čerpání dovolené a účasti MAS na Zemi živitelce. Prosíme Vás proto o sjednávání nutných konzultací telefonicky na mobil 606 605 202 nebo e mailem. Děkuji za pochopení J. Saifrtová

 • Aktuálně

  Zde pro Vás budeme umísťovat aktuální informace k dotačnímu programu Zelená úsporám.
 • Posunutí uzávěrky Přemyslovských listů

  Vážení přispěvatelé,

   z provozních důvodů došlo ke změně data uzávěrky podzimních Přemyslovských listů na 6.8.2010. Své příspěvky, prosím, zasílejte do tohoto data na adresu info@premyslovci.cz.

  Děkujeme za pochopení.

 • Kontakt pro zelenou úsporám

  PhDr. Pavla Řehořová

  mail: rehorova@premyslovci.cz

  tel.: 604 980 082

   

  Adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný

   

  Pracovní doba: Po: 12.00 - 16.00 hod

                          St: 8.00 - 12.00 hod 

   

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí