Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Se starosty tentokrát v Řisutech

Po roce jsme se 14. června opět sešli se starosty našich obcí a partnery společnosti, tentokrát ve Staročeské hospodě v Řisutech. Kromě obvyklého programu, v němž jsme seznámili kolegy s tím, co připravujeme a o jaké dotace mohou požádat, jsme využili setkání více než čtyřiceti partnerů a starostů k oficiálnímu poděkování Jarce Saifrtové, která po osmnácti letech služeb opouští naši kancelář. A tak se program setkání protáhl trochu do pozdního večera a zásluhou Katky Husárové se objevili Přemyslovci i v Kladenském deníku.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí