Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".
Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 1. července 2015 do 14. srpna 2015 do 15:00.
Celková alokace II. Výzvy je 1,5 mld. Kč. Oproti I. Výzvě se rozšiřuje podpora i na místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel.

Podrobnosti k programu a pravidla naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí