Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Výběrové řízení - Manažer OP

    Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - Manažer operačního programu. Podrobnější informace k VŘ naleznete zde.

  • Dvě výzvy IROP uzavřeny, další vyhlášena

    V pondělí 14. 8. 2023 schválila Správní rada místního partnerství výběr projektů ze čtvrté (Veřejná prostranství) a páté (Hasiči) výzvy IROP 2021-2027 a vybraní žadatelé (včetně hraničního projektu, který akceptoval snížení způsobilých výdajů na zbytek alokace) obdrželi doklad k žádosti do příslušné nadřazené výzvy MMR ( tzv. soulad s SCLLD). Vybrané projekty najdete zde.

    Správní rada místního partnerství rovněž vyhlásila letos poslední, šestou výzvu na oblast Kultura s alokací 13 mil. Kč. Projektové záměry je možné podávat od 16. 8. 2023 do 21. 9. 2023 do 12 hodin. Seminář k výzvě se koná ve čtvrtek 24. srpna od 13 hodin v naší kanceláři.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí