Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Výběrové řízení - Manažer OP

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - Manažer operačního programu. Podrobnější informace k VŘ naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí