Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dvě výzvy IROP uzavřeny, další vyhlášena

V pondělí 14. 8. 2023 schválila Správní rada místního partnerství výběr projektů ze čtvrté (Veřejná prostranství) a páté (Hasiči) výzvy IROP 2021-2027 a vybraní žadatelé (včetně hraničního projektu, který akceptoval snížení způsobilých výdajů na zbytek alokace) obdrželi doklad k žádosti do příslušné nadřazené výzvy MMR ( tzv. soulad s SCLLD). Vybrané projekty najdete zde.

Správní rada místního partnerství rovněž vyhlásila letos poslední, šestou výzvu na oblast Kultura s alokací 13 mil. Kč. Projektové záměry je možné podávat od 16. 8. 2023 do 21. 9. 2023 do 12 hodin. Seminář k výzvě se koná ve čtvrtek 24. srpna od 13 hodin v naší kanceláři.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí