Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Cyklus seminářů pro muzejní a galerijní lektory

Dovolujeme si vás informovat o připravovaných seminářích pro muzejní a galerijní lektory. Cyklus seminářů bude probíhat ve Velvarech v kulturně edukačním centru VELVAREUM. Více informací a také možnost přihlášení na jednotlivá témata naleznete zde.

Štěpánka Fišerová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí