Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášena první výzva OP TAK

Správní rada místního partnerství vyhlásila první výzvu programového rámce Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Alokace výzvy je 6 870 000 Kč, projektové záměry mohou malí a střední podnikatelé podávat od 16. 8. 2023 až do 5. 10. 2023. Rozsah projektů (CZV) může být od 250 tisíc korun do 2 milionů, dotace je 50 %.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí