Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PF 2010

                    Místní akční skupina              Přemyslovské střední Čechy
zájmové sdružení právnických osob
 
 
Vám přeje
 
 
Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí