Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovské listy - PROSINEC 2009

Prosincové číslo Přemyslovských listů k prohlédnutí ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí