Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuální informace pro partnery a starosty

Vážení partneři, starostky a starostové,

pokračujeme ve zdolávání překážek na cestě k vypsání prvních výzev poněkud opožděného období 2014-2020.

Máme již všechny dopisy ze všech tří programových rámců (Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP) a „v první instanci“ schválené interní postupy pro OPZ a IROP (PRV je nevyžaduje) a v připomínkovém řízení jsou podklady pro výzvy PRV a OPZ.

Sešla se nově zvolená hodnotící komise, aby si zvolila předsedu, schválila nový jednací řád a abychom s ní probrali, co jí čeká.

Příští týden se sejde se stejnými cíli také dozorčí rada a posílená dozorčí rada místního partnerství a jakmile se dobereme schválení podkladů pro výzvy, také správní rada místního partnerství, aby tyto první výzvy nového období schválila a žadatelé mohli začít podávat své projekty.

Sledujte proto další zprávy.

A přečtěte si také nové Přemyslovské listy, které právě vycházejí ze slánské Tiskárny Kočka.

Jarda Huk

Jarka Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí