Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc při povodních

Členové naší místní akční skupiny Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech a firma Ekofrukt, spol. s r.o. neprodleně pomohli povodní postižené Chrastavě.

SDH Velvary se podařilo mezi svými členy i mimo sbor vybrat částku 20 500 Kč, kterou dne 18.8. předali veliteli JSDH Chrastava. V ZŠ Chrastava předali též materiální pomoc od občanů města Velvary a v neposlední řadě nasadili své síly při dvoudenní pomoci při čištění sklepů, odčerpávání vody a čištění vozovky v Chrastavě a zejména v obci Bílý Kostel nad Nisou. Firma Ekofrukt, coby regionální výrobce a zpracovatel ovoce věnovala velkou krabici müsli tyčinek. Pomohla i starostka obce Hobšovice paní Jeřábková, která poskytla 80 kg broskví z vlastních sadů.  

Děkujeme.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí