Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka na semináře k výzvam IROP A OPZ

Dovolujeme si vás pozvat na semináře k v výzvám IROP a OPZ. 

Termíny seminářů pro IROP: 20. 9. 2018 od 13:00 hod a 4. 10. 2018  od 13:00 hod

Termíny seminářů pro OPZ:  25. 9. 2018 od 13:00 hod9. 10. 2018 od 13:00 hod

Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí