Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro starosty obcí - e-Aukce elektřiny a plynu pro domácnosti

Možná jste zaznamenali, že se v poslední době hovoří o elektronických aukcích elektřiny a plynu pro domácnosti, kde díky hromadnému nákupu dochází k úsporám. Pilotní projekt uspořádalo město Říčany.

Byli jsme osloveni firmou eCENTRE, která tuto aukci pořádala, s nabídkou uspořádání aukce pro obce v našem území. Rozhodli jsme se proto uspořádat dva informativní semináře pro Vás, zástupce obcí, kde Vám budou poskytnuty základní informace. Pozvánka s konkrétními termíny ZDE.

Žádáme o potvrzení účasti na info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí