Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro žadatele o dotaci

Seminář pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, OSA IV Leader, Opatření IV.1.2 - 3. výzva v rámci 7. kola příjmu žádostí se koná v pondělí 11. května 2009 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný ( naproti divadlu).

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí