Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

6. výzva MAS / 12. kolo PRV

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Městys Zlonice

Název projektu:

Městys Zlonice – rekonstrukce tělocvičny ZŠ

Vyčerpaná výše dotace:

350,9 tis. Kč

 

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Občanské sdružení Bakováci 2006

Název projektu:

Rekonstrukce budovy pro setkávání občanů v obci Beřovice

Vyčerpaná výše dotace:

99,9 tis. Kč

 

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Obec Kutrovice

Název projektu:

Výměna oken a oprava fasády na hasičské zbrojnici v obci Kutrovice

Vyčerpaná výše dotace:

182,4 tis. Kč

p1010011 p1010012

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Obec Zákolany

Název projektu:

Centrum obce pro děti, dospělé i seniory

Vyčerpaná výše dotace:

113,8 tis. Kč

dscn1376 dscn1374

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Roztoč

Název projektu:

Zázemí pro spolkovou a kulturní činnost o.s. Roztoč – pořízení pódia

Vyčerpaná výše dotace:

294,4 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí