Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

5. výzva MAS / 10. kolo PRV

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Městys Zlonice

Název projektu:

Městys Zlonice – elektroinstalace v Masarykově MŠ

Vyčerpaná výše dotace:

555,1 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Únětice

Název projektu:

Multifunkční hřiště Únětice

Vyčerpaná výše dotace:

178,0 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Město Smečno

Název projektu:

Víceúčelové sportovní hřiště ve Smečně

Vyčerpaná výše dotace:

731,7 tis. Kč

dscn0303

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Dolany

Název projektu:

Střecha škola Dolany - rekonstrukce

Vyčerpaná výše dotace:

343,8 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Bunkr Drnov, o.s.

Název projektu:

Návštěvnické centrum Bunkr Drnov

Vyčerpaná výše dotace:

1 623,3 tis. Kč

dscn0324

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Modrý kruh Slaný

Název projektu:

Obnova fasády a plotu skautské klubovny - Slaný

Vyčerpaná výše dotace:

165,8 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Dřínov

Název projektu:

Finální úpravy veřejného prostranství u MŠ ve Dřínově

Vyčerpaná výše dotace:

334,9 tis. Kč

 

5. výzva / 10. kolo

Žadatel:

Obec Řisuty

Název projektu:

Rekonstrukce přízemí obecního úřadu čp. 84

Vyčerpaná výše dotace:

315,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí