Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Zasedání výběrové komise MAS

Vážení žadatelé,

blahopřejeme těm, kteří úspěšně prošli administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti v rámci právě probíhající výzvy příjmu žádostí o dotaci. Vaše žádosti budou postoupeny k nastudování členům výběrové komise a ta na svém zasedání v úterý 14. února jednotlivé projekty ohodnotí. Vybrané projekty pak budou registrovány na Státním zemědělském a intervenčním fondu.

Přejeme mnoho štěstí! 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí