Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Příjem žádostí do osmé výzvy PRV začne 23. ledna

V osmé výzvě Programu rozvoje venkova je vyhlášena pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Výzva má celkovou alokaci 4 605 155 korun, což je zbytek z přechodného období 2021-2022. Žadatelé (obce, v některých případech i neziskovky, církve nebo školská zařízení) mohou získat podporu (80 % způsobilých výdajů, maximálně 800 000 korun) například na úpravy veřejných prostranství, vybavení škol nebo na klubovny a zázemí spolků. Příjem žádostí bude zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Pro žadatele jsou připraveny dva semináře, 1. února a 8. února, vždy od 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný (proti městskému divadlu). Podrobnější údaje o podmínkách výzvy a fichi 6 naleznete zde.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí