Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Uzavřen příjem záměrů do dalších dvou výzev IROP

V poledne dne 10.7.2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do dalších dvou výzev CLLD/IROP – Veřejná prostranství I a Hasiči I. Do výzvy Veřejná prostranství I byly podány tři záměry s celkovým požadavkem (v CZV) zhruba 4,4 mil. Kč (alokace výzvy byla 5 mil. Kč), do výzvy Hasiči I bylo podáno pět záměrů, žadatelé potřebují celkem cca 16,7 mil. Kč (alokace výzvy byla 13 mil. Kč). Hodnotící komise se sejde (pravděpodobně) v týdnu od 24.7. 2023 a počátkem srpna pak provede výběr správní rada místního partnerství.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí