Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Máme akceptační dopisy k třem programovým rámcům

Programový rámec IROP nám byl schválen již loni v prosinci a vzápětí jsme dostali i akceptační dopis (AD). Vydání AD k OPZ+ se poněkud protáhlo (přestože realizace projektu Přemyslovci pomáhají 2023 začala už 1. 5. 2023), vydán byl až dnes, 4. 7. 2023. A před několika dny nám byl doručen AD k OP TAK, takže známe podmínky, za nichž můžeme spustit výzvu pro podnikatele. Bude vyhlášena po schválení podmínek správní radou místního partnerství patrně počátkem srpna.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí