Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Vyhlášeny jsou další dvě výzvy IROP

  SRMP vyhlásila další dvě výzvy IROP/CLLD 2021-2027 - výzvu č. 4 Veřejná prostranství I (podle výzvy č. 73 MMR) a výzvu č. 5 Hasiči I (podle výzvy č. 61 MMR). Alokace výzvy č. 4 je 5 mil. Kč, způsobilé výdaje projektů od 500 tisíc Kč do 2 mil. Kč, alokace výzvy č. 5 je 13 mil. Kč, způsobilé výdaje projektů od 500 tisíc Kč do 5 mil. Kč. Příjem projektových záměrů do obou výzev bude ukončen 10. července 2023 ve 12 hodin.
  Podrobnosti k výzvám najdete zde.

  Jarda Huk

 • Vybrány projekty z tří prvních výzev IROP

  Správní rada místního partnerství provedla 31. 5. 2023 výběr projektů z tří výzev IROP/CLLD 2021-2027. Ve výzvách Sociální služby I a Vzdělávání I budou podpořeny všechny podané žádosti, ve výzvě Doprava I pět prvních v pořadí, šestému žadateli bude nabídnuto, aby snížil způsobilé výdaje na zbylou částku z alokace výzvy. Odmítne-li, přejde právo na sedmý projekt v pořadí. Vybraní žadatelé obdrží doklad "soulad se SCLLD", který je povinnou přílohou do příslušné nadřazené výzvy MMR.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí