Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Do tří výzev IROP je podáno celkem 18 projektů

    Ve 12 hodin se dnes, 11. 5. 2023, uzavřel příjem projektových záměrů do prvních tří vyhlášených výzev IROP/CLLD 2021-2027. Do výzvy Doprava I podali žadatelé 8 projektů, objem celkových způsobilých výdajů těchto záměrů (19,32 mil. Kč) vysoko překročil alokaci (13 mil. Kč). Ve výzvách Vzdělávání I (6 záměrů, CZV celkem 11,82 mil. Kč) a Sociální služby I. (4 záměry, CZV celkem 4,24 mil. Kč) nebyla alokace vyčerpána. Hodnotící komise se sejde 18. května 2023, po ní budou žadatelé vyrozuměni o výsledku svých záměrů, a po 10denní lhůtě pro možné odvolání provede výběr projektových záměrů správní rada místního partnerství.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí