Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Věcným hodnocením prošlo 13 projektů IROP

  Ve čtvrtek 25. 6. 2020 posuzovala hodnotící komise 14 žádostí IROP, které ve výzvách č. 17, 18, 20 a 22 prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Podmínky věcného hodnocení splnilo 13 projektů, neprošel pouze jediný projekt podaný do výzvy č. 22. Správní rada místního partnerství se sejde po uplynutí 15denní odvolací lhůty 14. 7. 2020 a provede výběr projektů.

  Jarda Huk

  buy shoes | New Releases Nike
 • Projekty z výzev IROP postupují na věcné hodnocení

  Všech 14 podaných žádostí do výzev IROP/CLLD č. 17-22 prošlo kontrolou přijatelnosti a věcného hodnocení a postupují na věcné hodnocení. Hodnotící komise se sejde po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty dne 25. 6. 2020 od 8 hodin v naší kanceláři. Alokace výzvy č. 17 byla změnou strategie a modifikací výzvy zvýšena na 9 801 106 Kč (o alokaci výzvy č. 19 a zůstatek z minulých projektů), další přesuny volných prostředků z výzev č. 21 a č. 22 proběhnou po ukončení výběru projektů.

  Jarda Huk

  Nike Sneakers | Nike Air Max 270
 • Do výzev IROP bylo podáno 14 projektů

  V poledne 1. června se uzavřel příjem žádostí do výzev CLLD/IROP č. 17-22. Podáno bylo celkem 14 žádostí, z toho 8 do výzvy 17 (chodníky), 4 do výzvy 20 (školy) a po jednom komunitním centru (výzva 18) a regulačním plánu (výzva 22). Celkový objem způsobilých nákladů podaných projektů je zhruba 40 milionů korun. Přehled podaných žádostí najdete zde.V následujících dnech projdou projekty kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a po polovině června věcným hodnocením. Po něm bude možné provést přesuny alokací tak, aby bylo využito co nejvíce prostředků.

  Jarda Huk

  buy footwear | nike shox r4 men wide sneakers for women clearance

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí